SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WYKŁADY I WARSZTATY RODM TORUŃ W 2016 ROKU


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu organizuje wykłady i warsztaty na tematy polskiej i międzynarodowej polityki.


16.12.2016 Wykład: "ZACZĘŁO SIĘ W POLSCE... TRANSFORMACJA W EUROPIE 1989" RODM Toruń

W dniu 16 grudnia 2016 roku w Janikowie odbył się kolejny wykład dr. Krystiana Chołaszczyńskiego "Zaczęło się w Polsce... Transformacja w Europie 1989"

WIĘCEJ INFORMACJI

15.12.2016 Wykład: "PORÓWNANIE MODELI TRANSFORMACJI GOSPODARCZYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ" RODM Toruń

W dniu 15.12.2016 roku odbył się wykład dr Doroty Żuchowskiej "Porównanie modeli transformacji gospodarczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej"

WIĘCEJ INFORMACJI

14.12.2016 Wykład: "Polska droga do NATO" RODM Toruń

Wykłady dr. Jana Wiśniewskiego - Polska droga do NATO (WSKSiM) - Świadomość narodowa, wiara i wychowanie na tle społeczeństwa Republiki Czeskiej (Poznań)

14.12.2016 Wykład: "POLSKA DROGA DO NATO" RODM Toruń

W dniu 14 grudnia 2016 r. dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM w Toruniu wygłosił cykl wykładów pt.: "Polska droga do NATO".

WIĘCEJ INFORMACJI

13.12.2016 Wykład: "Zaczęło się w Polsce... Transformacja w Europie 1989" RODM Toruń

Dnia 13 grudnia 2016 roku w Toruniu odbył się cykl wykładów dr Krystiana Chołaszczyńskiego "Zaczęło się w Polsce... Transformacja w Europie 1989".

WIĘCEJ INFORMACJI

07.12.2016 Wykład: "Polska droga do NATO" RODM Toruń

Wykłady dr. Jana Wiśniewskiego - Polska droga do NATO (WSKSiM) - Świadomość narodowa, wiara i wychowanie na tle społeczeństwa Republiki Czeskiej (Poznań)

25.11.2016 Warsztaty
"Co Polska dała światu - uczymy się być dumni"
RODM Toruń

Warsztaty "Co Polska dała światu - uczymy się być dumni" - prof. dr hab. Mieczysław Ryba RODM

24.11.2016 Warsztaty
"Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego"
RODM Toruń

Warsztaty “Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego” - dr Dorota Żuchowska RODM

21.11.2016 UDZIAŁ W
posiedzeniu Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego
RODM Toruń

Dr Dorota Żuchowska - jako zastępca koordynatora RODM w Toruniu weźmie udział w posiedzeniu Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego

21.11.2016 Wykład: "POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. STUDIUM PRZYPADKÓW" RODM Toruń

Dr Krystian Chołaszczyński wygłosił cykl wykładów pt.: "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Studium przypadków".

WIĘCEJ INFORMACJI

17.11.2016 Wykład: "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Studium przypadków" RODM Toruń

Wykład "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Studium przypadków" w II LO w Inowrocławiu wygłosi dr Krystian Chołaszczyński konsultant RODM w Torniu

16.11.2016 Wykład: "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Studium przypadków" RODM Toruń

Wykład "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Studium przypadków" w Domu Dziennej Opieki Senior Wigor w Janikowie wygłosi dr Krystian Chołaszczyński konsultant RODM w Torniu

16.11.2016 Wykład: "DZIEŃ SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ" RODM Toruń

Dzień Służby Zagranicznej RP - dzień otwarty RODM w Toruniu. W tym czasie odbyły się wykłady dr. Jana Wiśniewskiego, dr. Grzegorza Osińskiego

24-25.10.2016 Wykład: "Wkład Polaków w ratowanie Żydów.
Świadectwo uratowanej żydowskiej dziewczynki"
RODM Toruń

W dniach 24-25 października br. w RODM Toruń swoje wykłady pt. "Wkład Polaków w ratowanie Żydów. Świadectwo uratowanej żydowskiej dziewczynki" wygłosiła Pani Chavy Nissimov (Izrael).

WIĘCEJ INFORMACJI

25.10.2016 Wykład: "Osiągnięcia naukowe Polaków w okresie II Rzeczypospolitej" RODM Toruń

"Osiągnięcia naukowe Polaków w okresie II Rzeczypospolitej" to temat wykładów, które wygłosił dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.10.2016 Wykład: "Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates" RODM Toruń

W dniu 24 października 2016 r. odbyły się trzy wykłady pt. "Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates", które wygłosił dr Grzegorz Osiński, konsultant RODM w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.10.2016 Warsztaty
nt. problemów komunikacji społecznej
RODM Toruń

W ramach działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy WSKSIM w Toruniu odbyły się 20 października br. warsztaty nt. problemów komunikacji społecznej prowadzone przez dr Dorotę Żuchowską konsultanta RODM.

WIĘCEJ INFORMACJI