RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.09.2016 FORUM GEOPOLITYCZNE - W OBLICZU ROSYJSKIEGO NEOIMPERIALIZMU RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był partnerem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Forum Geopolitycznego - W obliczy rosyjskiego neoimperializmu.

Problematyka konferencji obejmuje szeroko rozumiane uwarunkowania i procesy polityczne zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryce Północnej.

facebook