RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.10.2016 Kongres międzynarodowy
Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej.
Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów
Partner RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był partnerem Międzynarodowego Kongresu „Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów”, który odbył się w Auli WSKSIM przy ul. Droga Starotoruńska 3, 27 października 2016r. o godz. 10:00.

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu 27 października 2016 r. (czwartek) odbył się Międzynarodowy Kongres pt. „Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej. Pomoc Polaków w Ratowaniu Żydów”. Został on zorganizowany w ramach projektu „Śmierć za kromkę chleba. Przywracanie pamięci na arenie międzynarodowej o polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej”. Partnerem konferencji był RODM w Toruniu.

Program kongresu obejmował wystąpienia oraz wykłady dotyczące roli Polaków, którzy odegrali istotną rolę w ratowaniu Żydów w okresie niemieckiej okupacji ziem polskich podczas trwania II wojny światowej.

Oprócz wystąpień m.in. przedstawicieli Ambasady Izraela w Polsce, władz IPN-u, naukowców, w programie kongresu znalazły się również świadectwa osób narodowości żydowskiej, uratowanych przez rodziny polskie w okresie niemieckiej okupacji ziem polskich.

W Kongresie wzięli udział m.in. minister Beata Kempa – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu w MSZ, Wojciech Kolarski – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Michał Soberman – przedstawiciel Ambasady Izraela w Polsce, Jan Józef Kasprzyk – pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie


W przemówieniu inaugurującym obrady Kongresu minister Jan Dziedziczak zauważył, że Polska od roku prowadzi dyplomację publiczną i historyczną, tak jak USA, Niemcy, czy Francja. Przypomniał, że służby dyplomatyczne w 40 placówkach na świecie prowadziły akcję promującą otwarcie Muzeum im. Rodziny Ulmów, ale też podkreślającą tematykę Polaków ratujących Żydów. Również podczas Światowych Dni Młodzieży MSZ i IPN wydało ponad pół miliona egzemplarzy o historii Polski w każdym języku, które były wręczane młodym – przypomniał Jan Dziedziczak.

Minister powiedział, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nie tylko kształtuje i formuje młodych w duchu patriotycznym, ale jest także miejscem, gdzie – we współpracy z MSZ – powstał Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Sekretarz Stanu w MSZ stwierdził, że Polska potrzebuje prawdy o naszej historii i właśnie temu służą tego typu konferencje. Dodał, że są one inwestycją w przyszłość.

– Jeżeli nasz kraj będzie postrzegany jako ten, który pierwszy powiedział „nie” totalitaryzmowi, nie miał żadnego rządu kolaboracyjnego z nazistowskimi Niemcami oraz stworzył największe Państwo Podziemne, i który udzielił – ryzykując życie i zdrowie bliskich – największej pomocy Żydom, to wtedy będziemy się kojarzyć pozytywnie – dodał minister.

Podczas konferencji wykłady wygłosili: dr Jarosław Szarek – prezes IPN („Rola Instytutu Pamięci Narodowej w przywracaniu pamięci bohaterów II wojny światowej”), ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski („Lepiej żyć o suchym chlebie, lecz w pokoju w Polsce…”), ks. prof. dr hab. Paweł Andrianik i Artur Rytel Andrianik („Kaplica Pamięci Polaków ratujących Żydów – metoda badań, faktografia”), dr Mateusz Szpytma – zastępca Prezesa IPN („Polacy zamordowani za ratowanie ludności żydowskiej – przykład rodziny Ulmów”), Chava Nissimov z Izraela, która jako dziecko została uratowana przez polską rodzinę Walczaków, Elżbieta Kozak – świadek (matka i bracia zostali zamordowani za ratowanie Żydów), prof. dr hab. Grzegorz Berendt („Ponad ludzkie wyobrażenie. O wkładzie małżonków Wołosiańskich z Drohobycza w dzieło ratowania Żydów podczas niemieckiej okupacji”), dr Adam Sandauer („Świadectwo życia”). Konferencja zakończyła się modlitwą w Kaplicy Pamięci oraz Mszą Świętą w intencji Polaków pomordowanych za udzielanie pomocy Żydom i wszystkich ofiar niemieckiej i sowieckiej okupacji podczas II wojny światowej.

facebook