RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19-20.10.2016 V Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza
Rosja wobec „bliskiej zagranicy” a UE
Partner RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był partnerem V Międzynarodowej Konferencji Wschodnioznawczej organizowanej przez Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK, która odbyła się 19-20 października br. Hotelu Akademickim UMK, ul. Szosa Chełmińska 63a.

Tegoroczna konferencja była poświęcona przybliżaniu polityki Federacji Rosyjskiej wobec tzw. „bliskiej zagranicy” oraz polityce Unii Europejskiej wobec tego obszaru. Tematy wystąpień nawiązywały także do konfliktów zbrojnych i zagrożeń bezpieczeństwa państw na obszarze poradzieckim.

W programie:

- rywalizacja polityczna, gospodarcza, oraz wojskowa Rosji i UE na obszarze poradzieckim
- rosyjskie projekty integracyjne i unijne na obszarze poradzieckim
- rosyjskie i unijne narzędzia soft power wobec obszaru poradzieckiego
- stanowisko państw poradzieckich wobec rywalizacji unijno- rosyjskiej
- wpływ rywalizacji rosyjsko-unijnej na politykę zagraniczną państw poradzieckich
- wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego
- konflikty zbrojne na obszarze poradzieckim
- unijno- rosyjska rywalizacja o ropę i gaz ziemny na obszarze poradzieckim
- relacje rosyjsko- unijne
- polityka zagraniczna poszczególnych państw UE wobec Rosji.
- perspektywy obszaru poradzieckiego
- inwestycje rosyjskie i unijne na obszarze poradzieckimSTRONA OGRANIZATORA
facebook