RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.12.2016 WYKŁAD
"POLSKA DROGA DO NATO"
RODM Toruń

W dniu 14 grudnia 2016 r. dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM w Toruniu wygłosił cykl wykładów pt.: "Polska droga do NATO".

Wykłady dotyczyły politycznych uwarunkowań przystąpienia Polski do NATO w marcu 1999 r. Szczególną uwagę wykładowca zwrócił na program Partnestwa dla Pokoju, który przygotował polskie struktury polityczne i wojskowe do integracji z ich odpowiednikami w Pakcie Północnoatlantyckim. Po rozpadzie Układu Warszawskiego NATO pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się konfliktów regionalnych, jak również - zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego - gwarantuje solidarność sojuszniczą dla Polski w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia militarnego ze strony państw trzecich.


powiekszenie powiekszenie


15. rocznica wejścia Polski do NATO

NATO (Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego)

facebook