RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.12.2016 WYKŁAD
"PORÓWNANIE MODELI TRANSFORMACJI GOSPODARCZYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ"
RODM Toruń

W dniu 15.12.2016 roku odbył się wykład dr Doroty Żuchowskiej "Porównanie modeli transformacji gospodarczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej"

Dr Dorota Żuchowska w ramach wykładów dla studentów z zakresu wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego podjęła się porównania modeli transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Omówione zostały przemiany gospodarcze po 1989 r. w uznawanej za lidera transformacji Polsce, na Węgrzech i w Czechosłowacji (później Czechach i Słowacji). Wskazano także różnice pomiędzy podejściem radykalnym a gradualistycznym oraz omówiono najważniejsze korzyści i koszty obu rozwiązań. Wykładowi towarzyszyła dyskusja oraz konkurs nt. wiedzy o transformacji gospodarczej w krajach EŚW, który cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy.


powiekszenie powiekszenie powiekszenie

facebook