RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.12.2016 WYKŁAD
"ZACZĘŁO SIĘ W POLSCE... TRANSFORMACJA W EUROPIE 1989"
RODM Toruń

W dniu 16 grudnia 2016 roku w Janikowie odbył się kolejny wykład dr. Krystiana Chołaszczyńskiego "Zaczęło się w Polsce... Transformacja w Europie 1989"

Celem prelekcji jest przedstawienie słuchaczom wpływu Polski na przekształcenia ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej w 1989 r. Powstanie ruchu Solidarność, który zrzeszał 10 milionów osób, tzw. Porozumienia Sierpniowe, a zwłaszcza pierwszy w regionie Okrągły Stół, to wszystko dało przykład całemu bloku wschodniemu, jak postępować z władzą komunistyczną. Polski wzór stał się praktyczną drogą postępowania dla Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier, Bułgarii i Rumunii.


powiekszenie powiekszenie powiekszenie

facebook