RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28-29.11.2016 Spotkanie Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej MSZ Warszawa

28-29 listopada br. Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej zorganizował ostatnie już w tym roku spotkanie z koordynatorami i konsultantami Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.

Przedstawicieli sieci RODM przywitał Sekretarz Stanu MSZ p. Jan Dziedziczak, który w swoim przemówieniu podkreślił, m.in. że ”…Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej od lat stanowią grupę ważnych partnerów polskich służb dyplomatycznych, są głównym narzędziem dla realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej MSZ oraz wsparciem dla partnerów regionalnych do rozwoju stosunków międzynarodowych.”

Do najważniejszych zadań sieci RODM należy popularyzacja priorytetów dyplomacji historycznej wśród przedstawicieli regionów, w tym polskiej myśli politycznej i historii, a także promowanie wkładu chrześcijańskiej Polski w dziedzictwo cywilizacji Zachodu. Głównym celem ich działalności w regionach jest wsparcie dla społeczności lokalnych, w tym władz samorządowych, w realizacji współpracy międzynarodowej i kształtowaniu wizerunku Polski za granicą.

Funkcjonowanie sieci RODM wpisuje się w proces dialogu pomiędzy resortem spraw zagranicznych a jednostkami samorządu terytorialnego, których dotychczasowe sukcesy na arenie międzynarodowej stanowią istotny element oddziaływania na środowisko międzynarodowe a dyplomacja samorządowa jest jednym z narzędzi polskiej polityki zagranicznej.

Organizacje prowadzące RODM zostały wyłonione przez MSZ w wyniku konkursu otwartego w bieżącym roku wybrano podmioty realizujące zadania na lata 2016-2018 w 9 miastach. Od lipca do października 2016 r. zrealizowały 473 różnego rodzaju projektów dla 5778 odbiorców.


powiekszenie powiekszenie powiekszenie


Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego MSZ
facebook