SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WYKŁADY I WARSZTATY RODM TORUŃ W 2017 ROKU


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu organizuje wykłady i warsztaty na tematy polskiej i międzynarodowej polityki.


16.12.2017 Wykład: "Współczesne priorytety polskiej polityki zagranicznej" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował 16 grudnia wykład w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, pod tytułem "Współczesne priorytety polskiej polityki zagranicznej", który wygłosił mgr Mateusz Kaleta.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.12.2017 Wykład: "Terroryzm i cyberterroryzmwe współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował 14 grudnia wykład w Golubiu Dobrzyniu, pod tytułem "Terroryzm i cyberterroryzmwe współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski ", który wygłosił dr Jan Wiśniewski.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.12.2017 Potrójne warsztaty dla młodzieży z Zespołu Szkół w Mogilnie RODM Toruń poleca

15 grudnia 2017 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się warsztaty dla młodzieży z Zespołu Szkół w Mogilnie. Na zajęcia składały się dwa wykłady przeprowadzone przez wykładowców naszej Uczelni. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, każda z nich wysłuchała innego wykładu. Kolejnym punktem programu przygotowanym dla uczniów były zajęcia pn.: "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej – warsztaty telewizyjno - informatyczne" prowadzone przez mgr Bartłomieja Olchowika.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.12.2017 Wykład: "Wielcy Polacy w kulturze" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował 14 grudnia wykład w Golubiu Dobrzyniu, pod tytułem "Wielcy Polacy w kulturze", który wygłosił dr Grzegorz Osiński.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.12.2017 Wykład: "Wielcy Polacy w kulturze - naukowcy i wynalazcy" RODM Toruń poleca

09 grudnia 2017 roku w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim odbył się wykład mgr Agnieszki Szwajkowskiej - Ludwig "Wielcy Polacy w kulturze - naukowcy i wynalazcy".

WIĘCEJ INFORMACJI

07.12.2017 II Forum Geopolityczne.
Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa
RODM Toruń poleca

7 grudnia 2017 r. w siedzibie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "II Forum Geopolityczne. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa". Współorganizatorem tej wspaniałej imprezy był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Konferencja zgromadziła specjalistów z zakresu geopolityki z całego kraju.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.12.2017 Wykład: "Historia praw człowieka" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizawał wykład mgr Mateusza Kalety pt. "Historia praw człowieka". Wykład odbył się 5 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.12.2017 Wykład: "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład dr Jana Wiśniewskiego pt. "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski". Wykład odbył się 1 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Młodzież miała okazję poznać zasady systemu obronnego Paktu Północnoatlantyckiego oraz rolę jaką Polska pełni w jego strukturach.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.12.2017 Wykład: Terroryzm i ceberterroryzm we współczesnym świecie RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład dr Jana Wiśniewskiego pt. "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie". Wykład odbył się 1 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

27.11.2017 WYKŁAD: "MIGRANCI WBREW WOLI. ADAPTACJA ZESŁANYCH POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH NA SYBERII ZACHODNIEJ" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, wraz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie oraz Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był organizatorem przyjazdu oraz wykładu dr Swietłany Muliny docenta Omskiego Uniwersytetu Państwowego im F.M. Dostojewskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

27.11.2017 Szkolenie - "Kontakty międzynarodowe władz samorządowych - jak korzystać z instrumentów dyplomacji" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przeprowadził bezpłatne szkolenie "Kontakty międzynarodowe władz samorządowych - jak korzystać z instrumentów dyplomacji".

WIĘCEJ INFORMACJI

20.10.2017 Geopolityka i geostrategia Polski RODM Toruń poleca

20 października RODM Toruń w Zespole Szkół w Moglinie zorganizował wykład dr Krystiana Chołaszczyńskiego pt. "Geopolityka i geostrategia Polski". Ze względu na niezwykłą aktualność zagadnienia temat wzbudził buże zainteresowanie słuchaczy. Nie obyło się bez dyskusji i pytań które potwierdziły słuszność edukacji młodzieży w tym zakresie.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.10.2017 Mogilno jak zawsze bardzo gościnne.
Wykłady RODM Toruń w Zespole Szkół w Mogilnie
RODM Toruń poleca

W Zespole Szkół w Mollinie 20 października 2017 r. odbyły się wykłady dr Jana Wiśniewskiego, który zaprezentował tematykę związaną z bezpieczeństwem pt. NATO - na straży bezpieczeństwa Europy i Polski. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej. Kolejne zajęcia w gościnnych murach Zespołu Szkół w Mogilnie odbędą się wkrótce...

WIĘCEJ INFORMACJI

13.10.2017 Wykład: "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej". RODM Toruń poleca

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 13 października 2017 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował dla uczniów szkoły podstawowej wykład, który wygłosiła Pani redaktor Katarzyna Cegielska na temat "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej".

WIĘCEJ INFORMACJI

12.10.2017 Warsztaty: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego". RODM Toruń poleca

W zajęciach uczestniczyły grupy z ZSO nr 2 w Toruniu - Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Królowej Jadwigi w Toruniu. Warsztaty poprowadził mgr Mateusz Kaleta.

WIĘCEJ INFORMACJI

12.10.2017 Wykład: "Od Witelona do Karpińskiego – polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates" RODM Toruń poleca

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu z siedzibą, ulicy Świętego Józefa odbył się wykład zatytułowany "Od Witelona do Karpińskiego – polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates".

WIĘCEJ INFORMACJI

27.09.2017 Wykłady dla studentów z programu ERASMUS+ RODM Toruń poleca

Wykłady dla studentów z programu ERASMUS+, odbyły się 4 października 2017 r. w WSKSiM na ul. Starotoruńskiej 3. "Polish Culture Workshop" i "History of Poland." Poprowadził je w języku angielskim dr Krystian Chołaszczyński

WIĘCEJ INFORMACJI

27.09.2017 Polska droga do NATO RODM Toruń poleca

26 września 2017 roku w Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie, koordynator RODM Toruń dr Jan Wiśniewski przeprowadził wykład na temat "Polskiej drogi do NATO"

WIĘCEJ INFORMACJI

30.09.2017 Wykład: "Wielcy Polacy w kulturze - wynalazcy i naukowcy" RODM Toruń poleca

Dnia 30 września 2017 r. odbył się otwarty wykład zatytułowany – "Wielcy Polacy w kulturze - wynalazcy i naukowcy". Wykład zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Truniu. Poprowadziła go mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, konsultantka RODM Toruń.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.09.2017 "Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci i Bill Gates" RODM Toruń poleca

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. ks. F.K. Malinowskiego w Golub-Dobrzyniu odbył się wykład dr Grzegorza Osińskiego, konsultanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu pt. "Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci i Bill Gates".

WIĘCEJ INFORMACJI

09.09.2017 Wykład: "Wielcy Polacy w kulturze - wynalazcy i naukowcy" RODM Toruń poleca

Dnia 9 września 2017 r. odbył się otwarty wykład zatytułowany – "Wielcy Polacy w kulturze - wynalazcy i naukowcy".

Przy pięknej pogodzie i w miłej, swobodnej atmosferze wykład zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Truniu. Poprowadziła go mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, konsultantka RODM Toruń. Jak widać na zdjęciach wzbudził zainteresowanie zarówno dorosłych jak młodych słuchaczy, którzy nieskrępowanie dopytywali o interesujące ich szczegóły biografii i osiągnięć naszych naukowców.

WIĘCEJ INFORMACJI

18-19.08.2017 Warsztaty: "Polska informatyka we współczesnym świecie" RODM Toruń poleca

W dniach 18-19 sierpnia 2017 r. przy ul. Starotoruńskiej 3 w Toruniu odbył się cykl warsztatów zatytułowany „Polska informatyka we współczesnym świecie”. Zajęcia poprowadził dyplomowany informatyk Marek Kowalski. W zajęciach wzięła udział młodzież uczestnicząca w warsztatach muzycznych i dziennikarskich.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Wykład: "Mózg ludzki w cyfrowym świecie. Osiągnięcia współczesnych polskich naukowców" RODM Toruń poleca

18 sierpnia 2017 roku w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbył się wykład dr Grzegorza Osińskiego, konsultanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu pt. „Mózg ludzki w cyfrowym świcie. Osiągnięcia współczesnych polskich naukowców”.

WIĘCEJ INFORMACJI

17-18.08.2017 Warsztaty: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego" RODM Toruń poleca

W dniach 17-18 sierpnia 2017 r. w Toruniu odbył się cykl warsztatów z komunikacji zatytułowany „Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego”. Zajęcia poprowadził konsultant RODM w Toruniu mgr Mateusz Kaleta.

WIĘCEJ INFORMACJI

19.08.2017 Wykład: "Polska informatyka we współczesnym świecie" RODM Toruń zaprasza

RODM Toruń zaprasza na warsztaty pod tytułem "Polska informatyka we współczesnym świecie". Wykład przeprowadzi dyplomowany informatyk - Marek Kowalski

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Wykład: "Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa" RODM Toruń zaprasza

RODM Toruń zaprasza na warsztaty pod tytułem "Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa". Wykład przeprowadzi dr Jan Wiśniewski

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Wykład: "Polska informatyka we współczesnym świecie" RODM Toruń zaprasza

RODM Toruń zaprasza na warsztaty pod tytułem "Polska informatyka we współczesnym świecie". Wykład przeprowadzi dyplomowany informatyk - Marek Kowalski

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Wykład: "Największe konflikty współczesnego świata" RODM Toruń zaprasza

RODM Toruń zaprasza na warsztaty pod tytułem "Największe konflikty współczesnego świata". Wykład przeprowadzi dr Jan Wiśniewski

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Warsztaty: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego" RODM Toruń zaprasza

RODM Toruń zaprasza na warsztaty pod tytułem "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego". Warsztaty poprowadzi mgr Mateusz Kaleta

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2017 Wykład: "Mózg ludzki w cyfrowym świecie. Osiągnięcia współczesnych polskich naukowców" RODM Toruń zaprasza

RODM Toruń zaprasza na wykład pod tytułem "Mózg ludzki w cyfrowym świecie. Osiągnięcia współczesnych polskich naukowców". Wykład przeprowadzi dr Grzegorz Osiński.

WIĘCEJ INFORMACJI

17.08.2017 Warsztaty: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego" RODM Toruń zaprasza

RODM Toruń zaprasza na warsztaty pod tytułem "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego". Warsztaty poprowadzi mgr Mateusz Kaleta

WIĘCEJ INFORMACJI

05.08.2017 Wykład: "Wielcy Polacy w kulturze – naukowcy i wynalazcy" RODM Toruń

Mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, wykład pt. „Wielcy Polacy w kulturze – naukowcy i wynalazcy”; Służewo Pole, RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

05.08.2017 Wykład: "Niszczenie i rabunek dóbr kultury polskiej podczas II wojny światowej" RODM Toruń

Mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, wykład pt. „Niszczenie i rabunek dóbr kultury polskiej podczas II wojny światowej”; Służewo Pole, RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

22.07.2017 Wykład: "Niszczenie i rabunek dóbr kultury polskiej podczas II wojny światowej" RODM Toruń

Mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, wykład pt. „Niszczenie i rabunek dóbr kultury polskiej podczas II wojny światowej”; Służewo Pole, RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

21.07.2017 Wykład: "Historie wielkich Polaków – ich rola w świecie – płk. Ryszard Kukliński" RODM Toruń poleca

Dnia 18 lipca 2017 r. odbyły się wykłady zatytułowane – "Historie wielkich Polaków – ich rola w świecie – płk. Ryszard Kukliński". Zajęcia poprowadził mgr Mateusz Kaleta, a uczestniczyła w nich młodzież z Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.07.2017 Wykład: "Historie wielkich Polaków – i ich rola w świecie – płk. Ryszard Kukliński" RODM Toruń

Mgr Mateusz Kaleta, wykłady pt. „ Historie wielkich Polaków – i ich rola w świecie – płk. Ryszard Kukliński", WSKSiM, ul. Starotoruńska 3, s. 12, RODM Toruń

17.07.2017 Wykład: "Geopolityka i geostrategia Polski" RODM Toruń

Dr Krystian Chołaszczyński, wykład pt. „Geopolityka i geostrategia Polski”, Dzienny Dom Seniora + w Janikowie, RODM Toruń

11.07.2017 Wykład: "Relacje polsko-żydowskie a pamięć historyczna" RODM Toruń

Dr Krystian Chołaszczyński, wykład pt. „ Relacje polsko-żydowskie a pamięć historyczna”, WSKSiM, ul. Starotoruńska 3, s. 12, RODM Toruń

10.07.2017 Wykład: "Historie wielkich Polaków - ich rola w świecie" RODM Toruń

Dnia 10 lipca 2017 r. dla uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz studentów uczelni toruńskich odbył się wykład pt. "Historie wielkich Polaków - ich rola w świecie". Zajęcia przeprowadził dr Jan Wiśniewski - koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.07.2017 Wykład: Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków RODM Toruń

""Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków"

to tytuł wykładów, które przeprowadził dr Krystian Chołaszczyński dla słuchaczy z różnych zakątków świata, a zwłaszcza dla uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Obcokrajowców - oraz studentów i uczniów uczelni i szkół toruńskich 5 lipca 2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.07.2017 Wykład: "Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej – studium przypadków" RODM Toruń

Dr Krystian Chołaszczyński, wykłady pt. „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej – studium przypadków”, WSKSiM, Starotoruńska 3, s. 107, RODM Toruń

04.07.2017 Wykład: Wkład Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę - najważniejsze osoby i wydarzenia RODM Toruń

"Wkład Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę - najważniejsze osoby i wydarzenia" to tytuł wykładów, które przeprowadził dr Jan Wiśniewski dla słuchaczy z różnych zakątków świata, a zwłaszcza dla uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Obcokrajowców - oraz studentów i uczniów uczelni i szkół toruńskich 4 lipca 2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.06.2017 Wykład: "Współczesne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa naszej Ojczyzny" RODM Toruń

dr Jan Wiśniewski, warsztaty pt. „Współczesne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa naszej Ojczyzny", WSKSiM, RODM Toruń

26.06.2017 Eko Piknik w Konecku - stoisko promocyjne RODM Toruń RODM Toruń

RODM Toruń uczestniczył w Eko Pikniku w Konecku na którym zorganizował swoje stoisko promocyjne. Impreza odbyła się 25 czerwca 2017 roku. Zapraszamy na fotorelację.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.06.2017 Wykład: "Bezpieczeństwo Polski" RODM Toruń

Bezpieczeństwo Polski, szczególnie w kontekście terroryzmu i cyberterroryzmu było przedmiotem wykładów w Gimnazjum Katolickim im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dra Jana Wiśniewskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

16.06.2017 "Niszczenie i rabunek dóbr kultury podczas II Wojny Światowej" RODM Toruń

Mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, warsztaty pt. „Niszczenie i rabunek dóbr kultury podczas II Wojny Światowej"; Aleksandrów Kujawski; RODM Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

14.06.2017 WYKŁAD W TORUŃSKIM LICEUM
"Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie"
RODM Toruń

Dr Jan Wiśniewski wykłady pt. „Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie”; II LO Toruń; RODM Toruń

13.06.2017 WYKŁAD W ŚWIECIU
"Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie"
RODM Toruń

Dr Jan Wiśniewski wykłady pt. „Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie”; Świecie; RODM Toruń

13.06.2017 Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną w MSZ
spotkanie z Panem Ambasadorem Marcinem Nawrotem
RODM Toruń

13 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Panem Ambasadorem Marcinem Nawrotem na temat naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną w MSZ.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.06.2017 WYKŁAD W BYSŁAWIU
"Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie"
RODM Toruń

Dr Jan Wiśniewski wykłady pt. „Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie”; Bysław; RODM Toruń

07.06.2017 Wykład: "Wkład Polski w działanie na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia" RODM Toruń

W dniu 03 czerwca 2016 roku w Toruniu odbyły się wykłady red. Katarzyny Cegielskiej pt.: "Wkład Polski w działanie na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia".

WIĘCEJ INFORMACJI

07.06.2017 Wykład: O bezpieczeństwie bez tajemnic RODM Toruń

W Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie miało miejsce spotkanie dr Jana Wiśniewskiego - koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu z uczniami.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.06.2017 Wykład: "Wkład Polski w działanie na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia" RODM Toruń

Mgr Katarzyna Cegielska, wykład pt. „Wkład Polski w działanie na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia”, WSKSiM, ul. Starotoruńska 3; RODM Toruń

25.05.2017 Wykład: Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim RODM Toruń

Dnia 19 maja 2017 r. uczniowie Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim uczestniczyli w wykładach z zakresu priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Zajęcia przeprowadził dr Jan Wiśniewski - koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.05.2017 Wykład: "Niszczenie i rabunek dóbr kultury polskiej podczas II wojny światowej" RODM Toruń poleca

Konsultaltka RODM Toruń mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig przeprowadziła cykl wykładów pt. „Niszczenie i rabunek dóbr kultury polskiej podczas II wojny światowej".

WIĘCEJ INFORMACJI

16.05.2017 Wykłady w Zespole Szkół w Bysławiu RODM Toruń

10 maja 2017 roku odbyły się wykłady w Zespole Szkół w Bysławiu.

Wykłady wygłosili dr Grzegorz Osiński "Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates" oraz dr Krystian Chołaszczyński "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków".

WIĘCEJ INFORMACJI

10.05.2017 WYKŁADY W BYSŁAWIU
"Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates"
"Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków"
RODM Toruń

dr Grzegorz Osiński wykład "Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates"
oraz dr Krystian Chołaszczyński wykład "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków"; Zespół Szkół w Bysławiu; RODM Toruń

27.04.2017 WYKŁAD W GOLUBIU DOBRZYNIU
„NATO: na straży bezpieczeństwa Europy i Polski”
RODM Toruń

Dr Jan Wiśniewski wykład pt. „NATO: na straży bezpieczeństwa Europy i Polski”; Golub Dobrzyń RODM Toruń

26.04.2017 WYKŁAD W KAMIENIU KRAJEŃSKIM
„NATO: na straży bezpieczeństwa Europy i Polski”
„Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie”
RODM Toruń

Dr Jan Wiśniewski wykład pt. „NATO: na straży bezpieczeństwa Europy i Polski” oraz „Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie”; Kamień Krajeński RODM Toruń

22.04.2017 Wykład: Jak wygląda życie na Kubie? RODM Toruń

O realiach życia w komunistycznym państwie zebranym w bibliotece WSKSIM opowiadała red. Katarzyna Cegielska, która na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu podzieliła się doświadczeniami z lutowej pielgrzymki na Kubę.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.04.2017 Warsztaty dla studentów: "Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu 21 kwietnia zorganizował warsztaty dla studentów: "Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u" poprowadzone przez mjr mgr inż. Jacka Jarzynę

WIĘCEJ INFORMACJI

19.04.2017 Warsztaty dla studentów: "Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na warsztaty dla studentów: "Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u" prowadzone przez mjr mgr inż. Jacka Jarzynę

WIĘCEJ INFORMACJI

06.04.2017 Wykład: "Między wiarą, polityką a dyplomacją" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był organizatorem wykładu dotyczącego historii i współczesności Półwyspu Bałkańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem krajów byłej Jugosławii.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.04.2017 Wykład: "Na kubańskim szlaku" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład red. Katarzyny Cegielskiej "Na kubańskim szlaku".

WIĘCEJ INFORMACJI

04.04.2017 Wykład: "Między wiarą, polityką a dyplomacją" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład doktora Jana Wiśniewskiego "Między wiarą, polityką a dyplomacją. Bałkany we współczesnych relacjach międzynarodowych".

WIĘCEJ INFORMACJI

17.03.2017 Wykład: "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski" RODM Toruń

16 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Mogilnie dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM w Toruniu wygłosił wykłady pt. "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski".

WIĘCEJ INFORMACJI

17.03.2017 Wykład: "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków". RODM Toruń

W czwartek 16 marca 2017r. dr Krystian Chołaszczyński wygłosił wykłady pt. "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków". Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół w Mogilnie.

WIĘCEJ INFORMACJI

16.03.2017 Wykład w Mogilnie
"Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski"
RODM Toruń

Dr Jan Wiśniewski wykład “Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski” (Mogilno); RODM Toruń

16.03.2017 Wykład w Mogilnie
"Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej – studium przypadków"
RODM Toruń

Dr Krystian Chołaszczyński wykład „Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej – studium przypadków” (Mogilno); RODM Toruń

10.03.2017 Warsztaty
dla uczniów, finalistów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
RODM Toruń

W czwartek, 9 marca 2017 r. miały miejsce warsztaty organizowane przez RODM w Toruniu dla uczniów, którzy dostali się do finałów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

WIĘCEJ INFORMACJI

09.03.2017 Warsztaty
dla uczniów finalistów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
RODM Toruń

W czwartek 9 marca o godz. 10.30 rozpoczną się warsztaty organizowane przez RODM w Toruniu dla uczniów, którzy dostali się do finałów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

10.30 dr Jan Wiśniewski warsztaty pn. “Konflikty o podłożu religijnym we współczesnym świecie (Bliski Wschód, Azja Centralna, Afryka)”

12.15 ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz warsztaty pn. “Katolicka Nauka Społeczna: wybrana problematyka ”

WIĘCEJ INFORMACJI

03.03.2017 Warsztaty
"Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u"
RODM Toruń

03 marca 2017 roku odbyły się warsztaty nt. Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u prowadzone przez mgr. inż. Jacka Jarzynę

WIĘCEJ INFORMACJI

02.03.2017 Wykład: Zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim RODM Toruń

W dniu 2 marca 2017 r. dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM w Toruniu wygłosił w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim cykl wykładów pt.: "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski".

WIĘCEJ INFORMACJI

27.02.2017 Warsztaty dla studentów
"Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u"
RODM Toruń

RODM Toruń zaprasza studentów na warsztaty "Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre'u"

WIĘCEJ INFORMACJI

23.02.2017 WYKŁAD w JANIKOWIE
"Co Polska dała Światu - uczmy się być dumni"
RODM Toruń

dr Krystian Chołaszczyński wykład “Co Polska dała Światu - uczmy się być dumni” (Janikowo); RODM Toruń

22.02.2017 WYKŁAD w JANIKOWIE
"Co Polska dała Światu - uczmy się być dumni"
RODM Toruń

dr Krystian Chołaszczyński wykład “Co Polska dała Światu - uczmy się być dumni” (Janikowo); RODM Toruń

03.02.2017 Warsztaty
"Możliwość wykorzystania Funduszy Unijnych"
RODM Toruń

26 stycznia 2017 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Białkowie odbyły się warsztaty pt.: "Możliwość wykorzystania Funduszy Unijnych" prowadzone przez akredytowanego trenera ds. funduszy strukturalnych Przemysława Pawlaka.

WIĘCEJ INFORMACJI

31.01.2017 WARSZTATY "MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH" RODM Toruń

Konsultaltka RODM Toruń mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig przeprowadziła warsztaty w Aleksandrowie Kujawskim pt. "Możliwość wykorzystania funduszy unijnych".

WIĘCEJ INFORMACJI

27.01.2017 WARSZTATY w BIAŁKOWIE
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
RODM Toruń

RODM Toruń zaprasza na warsztaty w Białkowie "Możliwośc wykorzystywania funduszy unijnych" prowadzone przez Przemysława Pawlaka - akredytowanego trenera ds. funduszy strykturalnych.

26.01.2017 Wykład: "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski": wykłady dr Jana Wiśniewskiego RODM Toruń

"Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski" to temat wykładów koordynatora RODM w Toruniu dr Jana Wiśniewskiego, które zostały zaprezentowane w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w dniu 26 stycznia 2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

19.01.2017 WARSZTATY "MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH" RODM Toruń

Konsultaltka RODM Toruń mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig przeprowadziła warsztaty w Aleksandrowie Kujawskim pt. "Możliwość wykorzystania funduszy unijnych".

WIĘCEJ INFORMACJI

18.01.2017 WARSZTATY "MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH" RODM Toruń

RODM Toruń zaprasza na warsztaty "Możliwośc wykorzystywania funduszy unijnych" prowadzone przez Przemysława Pawlaka - akredytowanego trenera ds. funduszy strykturalnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.01.2017 Wykład: "ORGANIZACJA I SYSTEM PRAWNY W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM" RODM Toruń

Dr Krystian Chołaszczyński wygłosił w Toruniu wykład pt. Organizacja i system prawny w Parlamencie Europejskim

WIĘCEJ INFORMACJI

11.01.2017 Wykład: "Węgry - spory o historię i teraźniejszość" RODM Toruń

prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak - wykład: “Węgry - spory o historię i teraźniejszość”, godz. 17.00 Aula WSKSiM (ul.Św. Józefa 23/35)