RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.03.2017 Konferencja naukowa "Polityka historyczna państwa" RODM Toruń

W dniu 30 marca 2017 r. w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Polityka historyczna państwa”. Konferencja poświęcona została zagadnieniom realizacji polityki historycznej na szczeblu państwowym i samorządowym.

Tematy wystąpień dotyczyły również roli mediów w kreowaniu dobrego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz celów dydaktyczno-wychowawczych nauczania historii. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”, Fundację „Lux Veritatis” oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Uroczystego otwarcia konferencji, wespół z JM Rektorem WSKSiM o. drem Zdzisławem Klafką i Przewodniczącym Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomaszem Nakielskim, dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Jan Dziedziczak. We wstępie stwierdził, że: „Polityka historyczna to inwestycja w przyszłość”. Ponadto podkreślił, że „Polityka, dyplomacja historyczna – to jest działanie na dziś i działanie na jutro, a nie tylko rozpatrywanie tego, co było wczoraj; to jest inwestycja w przyszłość. A Polska od 25 lat nie prowadziła w zasadzie żadnej albo co gorsza, za pieniądze polskiego podatnika realizowano politykę pedagogiki wstydu”.

Telewizja TRWAM
„Polityka historyczna państwa” - zapis konferencji


Wśród gości znaleźli się przedstawicie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, parlamentu, władz wojewódzkich, Instytutu Pamięci Narodowej, a także władz samorządowych.Konferencja zgromadziła wielu znamienitych prelegentów, którzy zwrócili uwagę na rolę, historii w kształtowaniu postaw obywatelskich, formowaniu ducha narodu i określaniu wartości młodego pokolenia, jak również w bieżącej polityce międzynarodowej i wewnętrznej. Byli wśród nich – w kolejności wystąpień: prof. dr hab. Wojciech Polak (członek Kolegium IPN, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, wykładowca UMK i WSKSiM), dr Jarosław Szarek (Prezes IPN), dr Jan Wiśniewski (RODM Toruń, WSKSiM, Instytut im. Św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”), Zbigniew Rasielewski (Wiceprezydent Torunia), Adam Hlebowicz (historyk, dziennikarz, Dyrektor Programu III PR), prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Przewodniczący Rady Programowej TVP w Bydgoszczy, Dyrektor IHiA UMK w Toruniu), Grzegorz Jopkiewicz (MSZ), Leszek Żebrowski (Przedstawiciel Fundacji „Łączka”), prof. dr hab. Mirosław Golon (Dyrektor IPN w Gdańsku, wykładowca UMK) oraz Małgorzata Oborska (Pomorsko-Kujawski Wicekurator Oświaty).

W konferencji oraz dyskusji po jej zakończeniu wzięli udział liczni uczestnicy. Dziękujemy im za przybycie.briefing PRASOWY ZORGANIZOWANY W OKAZJI KONFERENCJIKonferencja organizowana została przez
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".MSZ O KONFERENCJI


Wiceminister Jan Dziedziczak o polityce historycznej w RODM w Toruniu:

– Kwestia tworzenia pożądanego wizerunku Polski za granicą, uwzględniającego nasze historyczne zasługi dla świata, nabrała obecnie wielkiego znaczenia – powiedział wiceminister Jan Dziedziczak podczas konferencji naukowej „Polityka historyczna państwa” w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Wiceszef MSZ w swoim wystąpieniu podkreślił wagę prawdy historycznej dla dobrych relacji międzynarodowych. – Historia tylko wtedy daje rękojmię bezpieczeństwa i dobrego współżycia pomiędzy narodami, kiedy jest oparta na prawdzie. Głoszenie tej prawdy jest wielkim zadaniem Polaków w kraju oraz milionów rodaków rozsianych po całym świecie – powiedział wiceminister Jan Dziedziczak.Min. Jan Dziedziczak - otwarcie konferencji


Źródło: Radio Maryja

Podczas konferencji zorganizowanej przez RODM w Toruniu poruszono zagadnienia dotyczące strategii polityki historycznej państwa, promowania historii Polski za granicą oraz roli szkół, samorządów, mediów i organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki historycznej i kształtowaniu tożsamości lokalnej. Głównym celem działalności sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wiceminister_jan_dziedziczak...MEDIA O KONFERENCJI


Radio Maryja - TV Trwam: "Polityka historyczna państwa" w WSKSiM
http://www.radiomaryja.pl/informacje/wsksim-odbyla-sie-konferencja-naukowa-polityka-historyczna-panstwa/

http://www.radiomaryja.pl/informacje/j-dziedziczak-ostatnie-25-polska-prowadzila-granica-polityke-pedagogiki-wstydu/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=207&v=_rUMpKBNe14

http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/dr-szarek-dzisiaj-glownym-zadaniem-polski-odbudowa-elit/

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wiceminister_jan_dziedziczak_o_polityce_historycznej_w_rodm_w_toruniu

https://www.youtube.com/watch?v=aQc9r4u-j4k&app=desktop

http://wsksim.edu.pl/kierunki-polityki-historycznej-panstwa/

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jan-dziedziczak-polska-nie-prowadzila-polityki-historycznej-staramy-sie-to-zmienic/dev86jm

http://www.radiopik.pl/2,53824,prof-wojciech-polak-o-polityce-historycznej-pans

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/konferencja-naukowa-wsksim-polityka-historyczna-panstwa/

https://www.youtube.com/watch?v=TbjSABn9cd8

http://tv-trwam.pl/film/konferencja-naukowa-polityka-historyczna-panstwa

http://e-civitas.pl/konferencja-naukowa-w-toruniu/

https://bydgoszcz.tvp.pl/29733994/polityke-historyczna-trzeba-pielegnowac

http://www.radiopik.pl/2,53851,o-polityce-historycznej-na-konferencji-w-toruniu

http://www.radiopik.pl/21,1138,prof-wojciech-polak

http://www.radiopik.pl/145,39,30-marca-2017
facebook