SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

06.04.2017 Wykład: "Między wiarą, polityką a dyplomacją" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był organizatorem wykładu dotyczącego historii i współczesności Półwyspu Bałkańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem krajów byłej Jugosławii.

Prelegent, dr Jan Wiśniewski – koordynator RODM-u w Toruniu, zwrócił uwagę również na rozwój gospodarczy oraz ruch turystyczny, które powodują rozwój ekonomiczny państw regionu.

Wskazał również na zagrożenia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, szczególnie w Bośni i Hercegowinie, Kosowie oraz próby odbudowy strefy interesów przez Rosję.