RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.04.2017 Wykłady w Golubiu-Dobrzyniu i Gałczewie. RODM Toruń

Wykłady dla klas mundurowych z gimnazjów w Golubiu-Dobrzyniu i Gałczewie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

W styczniu 2017 r. miało miejsce uroczyste powitanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pierwszych pododdziałów armii amerykańskiej. Decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki zapadła na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w lipcu 2016 r. w Warszawie. Była to pochodna zmian, które zaszły na obszarze Europy Wschodniej w latach 2014-2016. Obecna polityka Rosji wobec Ukrainy oraz postawa wobec państw Zachodu znacząco zmieniły sytuację bezpieczeństwa w sąsiedztwie Polski. Na szczycie w Warszawie podjęto decyzje o rozmieszczeniu jednostek państw NATO w innych krajach Europy Wschodniej m.in. w państwach bałtyckich.

Wspomniane kwestie były przedmiotem wykładów dr. Jana Wiśniewskiego, które odbyły się dzięki uprzejmości Dyrekcji Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.
facebook