RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.06.2017 Young Professionals Programme (YPP) RODM Toruń

Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu konkursowego Young Professionals Programme (YPP) skierowanego do młodych absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych karierą w ONZ.


Egzamin co roku cieszy się dużą popularnością, dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji tj. o zamieszczenie notatki na Państwa stronach internetowych i facebooku, w celu dotarcia do jak największego grona odbiorców.

Informacje o egzaminie znajdują się na stronie MSZ pod linkiem:

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_org_miedzynarodowych/....;


Kto może przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu mogą przystąpić osoby urodzone po 1 stycznia 1985 r. i które nie ukończyły 32 roku życia, posiadające obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie, z płynną znajomością jęz. angielskiego lub francuskiego i mające dyplom (przynajmniej licencjata lub równoważny) z dziedziny właściwej dla wybranej job network. Doświadczenie zawodowe w zasadzie nie jest wymagane, może jednak stanowić dodatkowe kryterium w przypadku, gdy na jeden obszar przypada więcej niż 40 aplikacji.


W tym roku egzamin zostanie przeprowadzony w 3 obszarach:


 Egzamin online

Pokój, sprawy polityczne, humanitarne (POLNET – Political, Peace and Humanitarian): sprawy cywilne, sprawy wyborcze, prawa człowieka, sprawy humanitarne, sprawy polityczne, rządy prawa, instytucje bezpieczeństwa.

Termin zgłoszeń: 23 czerwca – 22 sierpnia 2017 r. (do końca dnia czasu nowojorskiego)


 Egzamin pisemny w centrum egzaminacyjnym zatwierdzonym przez SG ONZ

Zarządzanie i administracja (MAGNET - Management and Administration): administracja, audyt, etyka, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrola i ewaluacja, dochodzenia, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie i analiza, ombudsman, zamówienia publiczne.


Informacja publiczna i zarządzanie konferencjami (INFONET - Public Information and Conference Management): usługi konferencyjne, dokumentacja i zarządzanie informacją, języki (np. produkcja radiowa z różnych językach), protokół, informacja publiczna.


Termin zgłoszeń:  23 czerwca – 22 sierpnia 2017 r.
(do końca dnia czasu nowojorskiego)


 Uwaga!

Organizatorem egzaminu i podmiotem odpowiedzialnym za całość procesu rekrutacji, jak również za ewentualne zmiany wszelkich terminów oraz inne modyfikacje jest ONZ. Dlatego zachęcamy do odwiedzania i sprawdzania informacji na stronie internetowej YPP. 


 Zobacz film o przygotowaniach do egzaminu YPP oraz informację o YPP na stronie MSZ.facebook