RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.07.2017 Minister Witold Waszczykowski na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli RODM Toruń poleca

Polska będzie aktywnie wspierać przestrzeganie podstawowych zasad prawa międzynarodowego w okresie niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019 – zapowiedział szef polskiej dyplomacji w czasie pierwszej sesji Rady poświęconej kluczowym obszarom dalszego wdrażania Strategii Globalnej UE.

Minister Waszczykowski poparł skoncentrowanie działań w drugim roku implementacji Strategii na wzmacnianiu odporności sąsiadów UE oraz promocji porządku globalnego opartego na prawie międzynarodowym.

Tematem drugiej sesji Rady było zaangażowanie UE w stabilizację sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w Libii. – Liczymy, że powołanie nowego specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ w Libii pozytywnie wpłynie na proces pokojowy – powiedział minister Waszczykowski, odnosząc się do mianowania Ghassana Salamé na to stanowisko. – Konieczna jest ścisła współpraca Libii i jej południowych sąsiadów w zakresie uszczelniania granic – dodał szef MSZ.Rozmowy podczas lunchu ministrów z udziałem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców Filippo Grandiego oraz Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji Williama Lacy Swinga dotyczyły współpracy międzynarodowej w dziedzinie migracji. Podkreślono konieczność dalszych wysiłków UE, partnerów międzynarodowych, władz libijskich oraz południowych sąsiadów Libii na rzecz zahamowania nielegalnej migracji w środkowej części Morza Śródziemnego. – Doceniamy wysiłki organizacji międzynarodowych w walce z kryzysem migracyjno-uchodźczym – powiedział minister Waszczykowski. Dodał przy tym, że konieczne jest skupienie się na przyczynach migracji i współpraca z afrykańskimi państwami pochodzenia i tranzytu.

W dyskusji poświęconej rozwojowi wydarzeń na Półwyspie Koreańskim ministrowie zgodzili się, że program nuklearny i rakietowy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i równowagi w regionie. – Polska od lat aktywnie angażuje się w proces pokojowy na Półwyspie Koreańskim, również poprzez członkostwo w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych. Jako jeden z niewielu krajów zachodnich utrzymujemy placówkę dyplomatyczną w Pjongjangu, a w pierwszym półroczu 2017 r. sprawowaliśmy lokalną prezydencję UE – podkreślił szef polskiej dyplomacji. Wskazał również, że wsparcie wysiłków międzynarodowych na rzecz budowy zaufania i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim będzie należeć do ważnych kwestii podczas zbliżającego się niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Rada przyjęła ponadto szereg dokumentów dotyczących funkcjonowania cywilnej misji UE wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Iraku. Misja powinna rozpocząć działalność w najbliższych miesiącach.

Minister Witold Waszczykowski przedstawił ponadto ministrom przebieg i rezultaty Szczytu Inicjatywy Trójmorza, który 6 lipca br. odbył się w Warszawie z udziałem 12 państw członkowskich UE i prezydenta USA Donalda Trumpa. – Inicjatywa Trójmorza ma na celu wspieranie europejskich procesów integracyjnych poprzez zwiększanie skuteczności funkcjonowania rynku wewnętrznego, zacieśnianie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej na obszarze rozciągającym się pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym – powiedział szef MSZ. Uczestnikami Inicjatywy są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Polska.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

facebook