RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17-18.08.2017 Warsztaty: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego" RODM Toruń poleca

W dniach 17-18 sierpnia 2017 r. w Toruniu odbył się cykl warsztatów z komunikacji zatytułowany „Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego”. Zajęcia poprowadził konsultant RODM w Toruniu mgr Mateusz Kaleta.

W zajęciach wzięła udział młodzież uczestnicząca w warsztatach muzycznych i dziennikarskich. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczestnikom istoty komunikacji społecznej oraz możliwości komunikacyjnych pomiędzy członkami różnych kultur.

Warsztaty składały się z dwóch części. W teoretycznej części uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi komunikacji, barierami w komunikacji oraz możliwościami komunikacji między różnymi kulturami. Drugą część stanowiły ćwiczenia praktyczne związane z poruszanymi aspektami.

17 sierpnia 2017 roku
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
ul Starotoruńska 3


FOTORELACJA


18 sierpnia 2017 roku
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
ul Starotoruńska 3


FOTORELACJA
facebook