RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.09.2017 Narada Ambasadorów 2017 RODM Toruń poleca

Minister Witold Waszczykowski otworzył dziś w Warszawie tegoroczną Naradę Ambasadorów, w której uczestniczy ponad 70 ambasadorów i kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, reprezentujących Polskę na wszystkich kontynentach oraz przy organizacjach międzynarodowych, a także kandydaci na ambasadorów i kadra kierownicza MSZ.

Jednym z głównych tematów Narady będą sprawy europejskie, w tym przyszłość Unii Europejskiej w kontekście Brexitu i ewolucji rynku wewnętrznego. Z tego względu jednym z głównych gości zagranicznych Narady był Sven Mikser, minister spraw zagranicznych Republiki Estońskiej, sprawującej obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. – Jest to nasz bliski partner w regionie, z którym mamy wiele wspólnych opinii na temat sytuacji międzynarodowej. Sven Mikser pełni w tym półroczu zaszczytną funkcję przewodzącego prezydencji w UE. W związku z tym możemy porozmawiać nie tylko o kwestiach bilateralnych, ale również o możliwościach jak rozwiązywać wspólnie problemy europejskie – zaznaczył minister Waszczykowski.

Program Narady obejmuje również kwestie związane z niestałym członkostwem Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która rozpocznie się w 2018 r., dlatego na zaproszenie ministra Waszczykowskiego we wtorek do Warszawy przyjedzie Miroslav Lajčak – minister spraw zagranicznych Republiki Słowackiej, wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Bardzo ważne miejsce w programie zajmą również dyskusje nad przyszłością relacji transatlantyckich. Specjalnym gościem tej części Narady będzie Daniel Fried, były Ambasador USA w Polsce, przyjaciel Polski i doświadczony dyplomata. – Przybliży nam sytuację panującą obecnie w Stanach Zjednoczonych – zapowiedział minister Waszczykowski. – W Naradzie obecność byłego dyplomaty amerykańskiego jest jak najbardziej pożądana – zaznaczył.

Wiele uwagi zostanie poświęcone kwestiom bezpieczeństwa, dyplomacji publicznej, kulturalnej i ekonomicznej, a także organizowanej w Polsce w przyszłym roku konferencji klimatycznej COP24. W tych częściach Narady udział wezmą wiceprezesi Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński, jak również minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i minister środowiska Jan Szyszko. Łącznie Naradę odwiedzi niespełna 30 gości zewnętrznych z Polski i zagranicy. Tradycyjnie bardzo ważną częścią Narady Ambasadorów są spotkania z najwyższymi władzami państwa. W poniedziałek ambasadorowie spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz Marszałkami Sejmu i Senatu. W czwartek odbędzie się spotkanie dyplomatów z Prezes Rady Ministrów.

Ambasadorowie odbędą również narady regionalne w gronie szefów placówek zlokalizowanych na danym kontynencie. W wąskim gronie z udziałem kierownictwa resortu oraz dyrektorów departamentów terytorialnych dyskutowane będą konkretne kwestie z zakresu polityki zagranicznej specyficzne dla danego regionu czy charakteru placówki. – W czasie tej Narady jest wiele spotkań technicznych, merytorycznych, tworzymy podgrupy regionalne. Ambasadorowie spotykają się z wiceministrami odpowiedzialnymi za poszczególne regiony świata bądź kwestie merytoryczne – powiedział minister Waszczykowski.– Taka Narada służy wymianie opinii, doświadczeń, poglądów – dodał szef MSZ. Ambasadorowie spotkają się ponadto z polskimi przedsiębiorcami, którzy operują za granicą i z którymi placówki zagraniczne będą współpracować w celu wsparcia polskiego biznesu na rynkach na całym świecie. – Chcemy, aby ambasadorowie również prowadzili promocję (…) interesów gospodarczych Polski – dodał szef MSZ.

Narada Ambasadorów 2017 potrwa do 8 września.


Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznychfacebook