SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.11.2017 WYKŁAD: "MIGRANCI WBREW WOLI. ADAPTACJA ZESŁANYCH POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH NA SYBERII ZACHODNIEJ" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, wraz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie oraz Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był organizatorem przyjazdu oraz wykładu dr Swietłany Muliny docenta Omskiego Uniwersytetu Państwowego im F.M. Dostojewskiego.

Wykład odbył się w sali Rady Wydziału Nauk Historycznych UM w Toruniu.Swietłana Mulina


– doktor nauk historycznych, docent Omskiego Uniwersytetu Państwowego im. F.M. Dostojewskiego. Specjalizuje się w historii zesłań politycznych na Syberię oraz w stosunkach polsko-rosyjskich od XVIII do początku XX w. Autorka ponad 80 publikacji z zakresu historii Polaków na Syberii. Członek Omskiego Obwodowego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Rodzina", Wolnego Towarzystwa Historycznego i Rady Naukowej Biblioteki Polsko-Syberyjskiej.

Autorka książki "Migranci wbrew swej woli Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej" w której omawia stosunki zesłanych na Syberię powstańców styczniowych z tamtejszą społecznością. Na podstawie imponujących zbiorów danych osobowych ponad czterech tysięcy zesłańców Autorka dokonała wieloaspektowej analizy polskich kolonii w różnych miejscach Syberii Zachodniej. Uwzględniła m.in.: sytuację społeczną, rozmieszczenie geograficzne, skład etniczny, strukturę zawodową, wiekową oraz płeć zesłanych powstańców, a także określiła dynamikę zmian w ich społeczności. W toku wywodu ukazuje również stosunek syberyjskiej administracji do Polaków, oceniając także skuteczność działań władz lokalnych i centralnych w zakresie organizacji życia i adaptacji skazanych za przestępstwa polityczne. W szczegółowy sposób prezentuje zaś proces włączania się zesłańców w życie społeczeństwa Syberii, ich współdziałanie z miejscową ludnością, a także zmiany poczucia tożsamości etnicznej.