SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WYKŁADY I WARSZTATY RODM TORUŃ W 2018 ROKU


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu organizuje wykłady i warsztaty na tematy polskiej i międzynarodowej polityki.


19.12.2018 Konflikt na Ukraine w latach 2014-2018: Krym i Donbas RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Koło Politologiczne WSKSiM w Toruniu zorganizowały wykład doktora Jana Wiśniewskiego "Konflikt na Ukraine w latach 2014-2018: Krym i Donbas"

WIĘCEJ INFORMACJI

16.12.2018 Bezpieczeństwo teleinformatyczne w aspekcie międzynarodowym RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład doktora Tomasza Kowalskiego "Bezpieczeństwo teleinformatyczne w aspekcie międzynarodowym"

WIĘCEJ INFORMACJI

13.12.2018 Historia Polski w mediach wybranych państw Europy i Świata RODM Toruń poleca

W środę 13 grudnia 2018 roku w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się spotkanie z Grzegorzem Jopkiewiczem, pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym uczestniczyli studenci politologii WSKSiM w Toruniu oraz uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie.

WIĘCEJ INFORMACJI

11.12.2018 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował warsztaty telewizyjno - informatyczne "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej", które poprowadził magister Bartłomiej Olchowik.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.12.2018 Wybitne polskie postacie w historii naszej Ojczyzny RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład magister Agnieszki Szwajkowskiej-Ludwig "Wybitne polskie postacie w historii naszej Ojczyzny". Z przyczyn niezależnych od organizatorów wykład przełożono na godzinę 12:00, co nie przeszkodziło w zgromadzeniu się zainteresowanego tematem licznego audytorium.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.12.2018 Rola Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach gospodarczych RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład magistra Mateusza Kalety "Rola Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach gospodarczych".

WIĘCEJ INFORMACJI

05.12.2018 Wielcy Polacy w kulturze RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowały wykład doktora Grzegorza Osińskiego "Wielcy Polacy w kulturze".

WIĘCEJ INFORMACJI

05.12.2018 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował warsztaty telewizyjno - informatyczne "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej", które poprowadził magister Bartłomiej Olchowik.

WIĘCEJ INFORMACJI

29-30.11.2018 XI KOLOKWIUM DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU PRAW CZŁOWIEKA I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO RODM Toruń poleca

W ramach współpracy Katedry Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW, a także przy udziale Regionalnego ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, miało miejsce

WIĘCEJ INFORMACJI

21.11.2018 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował warsztaty telewizyjno - informatyczne "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej", które poprowadził magister Bartłomiej Olchowik.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.11.2018 Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował na warsztaty "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego", które poprowadziła dr Dorota Żuchowska.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.11.2018 O Niepodległości w Ochotniczym Hufcu Pracy na ul. Poznańskiej w Toruniu. RODM Toruń poleca

W dniu 20 listopada 2018 roku wykład pt. "Rok 1918. Polskie drogi do Niepodległości" wygłosił dr Jan Wiśniewski. Połączony on został z prezentacją wystawa "Dumni z Polski".

WIĘCEJ INFORMACJI

16.11.2018 Sesja historyczna w Mogilnie z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości RODM Toruń poleca

Dnia 16 listopada br. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyła się uroczysta sesja historyczna poświęcona trudnym drogom Polaków do wolności. Towarzyszyło jej odsłonięcie wystawy pt.: „Mogileńskie drogi do wolności”, a także została zaprezentowana wystawa Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu pt. "Dumni z Polski".

WIĘCEJ INFORMACJI

15.11.2018 Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski RODM Toruń poleca

Współczesne wyzwania i zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa Polski są bardzo różne. Podczas wykładów przeprowadzonych dla uczniów klas gimnazjalnych w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy koordynator RODM-u Toruń dr Jan Wiśniewski zaprezentował podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Polski w kontekście sytuacji wewnętrznej, jak również w odniesieniu do zmian zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa naszego kraju.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.11.2018 1918. Polskie drogi do niepodległości RODM Toruń poleca

15 listopada we włocławskiej siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" we Włocławku odbyło się kolejne z serii spotkań poświęconych wydarzeniom rozgrywających się na ziemiach polskich przed stu laty.W temat wykładu “1918. Polskie drogi do Niepodległości” wprowadził uczestników spotkania dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM w Toruniu

WIĘCEJ INFORMACJI

11.11.2018 Pelplin 11.11.2018 RODM Toruń poleca

Dokładnie 100 lat temu w naszej Ojczyźnie miały miejsca wydarzenia, które dziś świętujemy jako rocznicę odzyskania Niepodległości. To dzień zawsze upływający pod znakiem wyjątkowości. Ze względu na tegoroczną nietuzinkowość tego święta, w całej Polsce było obchodzone bardzo uroczyście. Nie inaczej rzecz miała się z RODM Toruń.

WIĘCEJ INFORMACJI

7.11.2018 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w mieście i gminie Janikowo z udziałem RODM Toruń RODM Toruń poleca

Dnia 7 listopada 2018 r. w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Janikowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Związana ona była z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

WIĘCEJ INFORMACJI

17.10.2018 O Wielkich Polakach w kulturze, czyli fenomenalny wykład dra Grzegorza Osińskiego RODM Toruń poleca

Historia to niewątpliwie trudny przedmiot, a niewielu potrafi opowiadać z taką pasją, by zaciekawić najmłodszych odbiorców. Tą niezwykłą umiejętność opanował dr Grzegorz Osiński, Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

17.10.2018 Warsztaty telewizyjno-informatyczne dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez RODM Toruń RODM Toruń poleca

Dnia 17 września 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował warsztaty dla dzieci i młodzież z toruńskich placówek wychowawczo-oświatowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

12.10.2018 Wykład: Polska wizja Unii Europejskiej. Chrześcijańskie korzenie Europy RODM Toruń poleca

Dnia 12 października 2018 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się wykład Ministra Spraw Zagranicznych RP, prof. Jacka Czaputowicza pt.: „Polska wizja Unii Europejskiej. Chrześcijańskie korzenie Europy”. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.10.2018 Wykład: 1918. Polskie drogi do niepodległości RODM Toruń poleca

8 października w domu parafialnym w Dobrzyniu nad Drwęcą odbył się kolejny z serii wykładów dotyczących historii Polski i czasu walki o niepodległość Ojczyzny, zorganizowany przez golubsko-dobrzyńskie Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

5.10.2018 Wykład o systemie prawnym w Parlamencie Europejskim RODM Toruń poleca

Dnia 5 października 2018 r. miał miejsce wykład autorstwa Konsultanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dra Krystian Chołaszczyńskiego pt.: „Organizacja i system prawny w Parlamencie Europejskim”.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.10.2018 Dni z kulturą i polską historią dla zagranicznych studentów RODM Toruń poleca

Dnia 3 października 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował dni z kulturą i polską historią dla zagranicznych studentów, którzy przybyli do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na najbliższy semestr.

WIĘCEJ INFORMACJI

3.10.2018 Polskie drogi do niepodległości RODM Toruń poleca

3 października w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się spotkaniu pt. „1918. Polskie drogi do niepodległości” zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Wąbrzeźnie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.09.2018 Wykład: O stuleciu niepodległości w Toruniu RODM Toruń poleca

Wykład Tomasza Wiśniewskiego pt. „O stuleciu niepodległości w Toruniu” zgromadził w sali toruńskiego Stowarzyszenia grono osób zainteresowanych aspektami historii związanymi z włączeniem Torunia do niepodległej Polski w latach 1918-1920.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.09.2018 Wykład: Niepodległość Polski a idea Międzymorza RODM Toruń poleca

Dnia 25 września 2018 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu miał miejsce wykład Koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dra Jana Wiśniewskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.09.2018 Wykład: Inicjatywa Trójmorza jako przykład działań regionalnych w Europie RODM Toruń poleca

Dnia 25 września 2018 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu miał miejsce wykład Konsultanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dra Grzegorza Osińskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.09.2018 II Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa RODM Toruń poleca

W Toruniu w dniach 12-14 wrzesnia br. odbył się drugi już II Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa. Wziął w nim udział koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej dr Jan Wiśniewski. Ośrodek objął także patronat nad Zjazdem.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.08.2018 Warsztaty: Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego które poprowadzi mgr Mateusz Kaleta

WIĘCEJ INFORMACJI

25.08.2018 Warsztaty: Warsztat pracy korespondenta prasowego RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: Warsztat pracy korespondenta prasowego które poprowadzi red. Katarzyna Cegielska

WIĘCEJ INFORMACJI

25.08.2018 Wykład: Promocja polskich tradycji na arenie międzynarodowej RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej wykład: Promocja polskich tradycji na arenie międzynarodowej który poprowadziła mgr Barbara Szablewska

WIĘCEJ INFORMACJI

26.08.2018 Warsztaty: Konflikty na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej a kwestia niekontrolowanych migracji do Unii Europejskiej RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: Konflikty na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej a kwestia niekontrolowanych migracji do Unii Europejskiej które poprowadził dr Jan Wiśniewski.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.08.2018 Warsztaty: Działania terrorystyczne, cybernetyczne i wspieranie skrajnych sił politycznych jako zagrożenie bezpieczeństwa Unii Europejskiej RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: Działania terrorystyczne, cybernetyczne i wspieranie skrajnych sił politycznych jako zagrożenie bezpieczeństwa Unii Europejskiej które poprowadzi dr Jan Wiśniewski

WIĘCEJ INFORMACJI

25.08.2018 Warsztaty: Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego które poprowadzi mgr Mateusz Kaleta

WIĘCEJ INFORMACJI

25.08.2018 Warsztaty: Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego które poprowadzi mgr Mateusz Kaleta

WIĘCEJ INFORMACJI

25.08.2018 Warsztaty: Wojna hybrydowa na wschodzie Ukrainy 2014 - 2018
a bezpieczeństwo Polski
RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: Wojna hybrydowa na wschodzie Ukrainy 2014 - 2018 a bezpieczeństwo Polski które poprowadzi dr Jan Wiśniewski

WIĘCEJ INFORMACJI

25.08.2018 Warsztaty: Konflikty o podłożu regilijnym we współczesnym świecie (Bliski Wschód, Azja Centralna, Afryka) RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: Konflikty o podłożu regilijnym we współczesnym świecie (Bliski Wschód, Azja Centralna, Afryka) które poprowadzi dr Jan Wiśniewski

WIĘCEJ INFORMACJI

24.08.2018 Wykład: Promocja polskich tradycji na arenie międzynarodowej RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej wykład: Promocja polskich tradycji na arenie międzynarodowej który poprowadziła mgr Barbara Szablewska

WIĘCEJ INFORMACJI

09.08.2018 Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
Zagrożenia i wyzwania dla Polski i NATO.
RODM Toruń poleca

W ramach współpracy między RODM w Toruniu a Jednostką Strzelecką 1909 w Toruniu im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej koordynator Ośrodka dr Jan Wiśniewski przeprowadził zajęcia pt. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski i NATO.

WIĘCEJ INFORMACJI

12.07.2018 Dzieci i młodzież z Oratorium salezjańskiego z Aleksandrowa Kujawskiego w RODM w Toruniu RODM Toruń poleca

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, w dniu 12.07 gościły dzieci i młodzież z Oratorium salezjańskiego z Aleksandrowa Kujawskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

04.07.2018 Wykład: "Priorytety polskiej polityki zagranicznej" RODM Toruń poleca

Dnia 4 lipca 2018 r. w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Janikowie miał miejsce wykład dra Krystiana Chołaszczyńskiego pt.: "Priorytety polskiej polityki zagranicznej".

Wydarzenie było otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy i miasta Janikowo.

WIĘCEJ INFORMACJI

04.07.2018 Wykład: "Międzynarodowe aspekty pracy dziennikarza" RODM Toruń poleca

4 lipca 2018 roku mgr Mateusz Kaleta - konsultant RODM Toruń gościł w Janikowie, wśród podopiecznych Dziennego Domu „Senior+”. W trakcie swojej wizyty wygłosił on wykład zatytułowany Międzynarodowe aspekty pracy dziennikarza.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.06.2018 Wykład: "Polacy na Syberii" RODM Toruń poleca

Dnia 22 czerwca 2018 r. w budynku Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji imienia Króla Abdullaha Bin Abdulaziza Al-Sauda w Janikowie miała miejsce prelekcja poświęcona tematowi "Polacy na Syberii". Wydarzenie zostało uświetnione otwarciem wystawy o tym samym tytule. Prelekcję wygłosił i po wystawie oprowadził konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, dr Krystian Chołaszczyński.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.06.2018 Wykłady w Kamieniu Krajeńskim RODM Toruń poleca

Kamień Krajeński jest jedną z najstarszych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego. Najstarsza wzmianka dotycząca Kamienia Krajeńskiego datowana jest na 1107 r. W tym malowniczo położonym mieście, leżącym pomiędzy dwoma jeziorami – Mochel i Brzuchowo, w północno-wschodniej części Krajny, odbyły się wykłady koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu dr Jana Wiśniewskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

7.06.2018 Wykład: "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno-informatyczne" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład magistra Bartłomieja Olchowika "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno-informatyczne".

WIĘCEJ INFORMACJI

7.06.2018 Wykład: "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski" RODM Toruń poleca

W dniu 7 czerwca 2018 r. odbył się wykład Koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dra Jana Wiśniewskiego skierowany do młodzieży ze szkoły w Konecku, która przybyła z wizytą do siedziby RODM Toruń.

WIĘCEJ INFORMACJI

7.06.2018 Wykład: "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował na wykład doktora Krystiana Chołaszczyńskiego "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków".

WIĘCEJ INFORMACJI

7.06.2018 Wykład: "Co Polska dała światu - uczmy się być dumni" RODM Toruń poleca

7 czerwca 2018 roku w siedzibie Ośrodka Debaty Międzynarodowej gościliśmy dzieci z Przedszkola nr 15 w Toruniu. Na początku spotkania dzieci wzięły udział w wykładzie koordynatora - dr Jana Wiśniewskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.05.2018 Wykład: "Wybitne Polki - postacie w hsitorii naszej Ojczyzny" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował 26 maja 2018 roku w Aleksandrowie Kujawskim - w Oratorium św. Jana Bosko wykład mgr Agnieszki Szwajkowskiej - Ludwik "Wybitne Polki - postacie w hsitorii naszej Ojczyzny"

WIĘCEJ INFORMACJI

26.05.2018 Wykład: "Współczesne zagrożenia dla praw człowieka - wojna - technologia - środowisko" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował 26 maja 2018 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wykład dr Przemysława Osóbki "Współczesne zagrożenia dla praw człowieka - woja - technologia - środowisko"

WIĘCEJ INFORMACJI

11.05.2018 Zaczęło się w Polsce... Jesień Narodów w Europie Środkowej i Wschodniej 1989 roku RODM Toruń poleca

Dnia 11 maja 2018 r. konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Krystian Chołaszczyñski wygłosił wykład pt.: Zaczęło się w Polsce... Jesień Narodów w Europie Środkowej i Wschodniej 1989 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

8.05.2018 RODM w TOruniu na obchodach święta patronalnego SP nr 9 w Toruniu im. Stanisławy Jaworskiej RODM Toruń poleca

Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu - mgr Mateusz Kaleta - gościł na uroczystych obchodach święta patronalnego Szkoły Podstawowej nr 9 w Toruniu im. Stanisławy Jaworskiej. Na spotkaniu z klasami 6 i 7 wygłosił on wykład o patronce szkoły - Stanisławie Jaworskiej i Żołnierzach Wyklętych.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizował wykład mgr Agnieszki Szwajkowskiej-Ludwig "Wybitne Polki - postacie w historii naszej Ojczyzny".

WIĘCEJ INFORMACJI

19.04.2018 Wykład: "Wybitne Polki - postacie w historii naszej Ojczyzny" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizował wykład mgr Agnieszki Szwajkowskiej-Ludwig "Wybitne Polki - postacie w historii naszej Ojczyzny".

WIĘCEJ INFORMACJI

18.04.2018 Wykład: "Geopolittyka i geostrategia Polski" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład doktora Krystiana Chołaszczyńskiego Wiśniewskiego "Geopolittyka i geostrategia Polski"

WIĘCEJ INFORMACJI

18.04.2018 Wykład: "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład doktora Jana Wiśniewskiego "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski"

WIĘCEJ INFORMACJI

17.04.2018 Wykład: "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład doktora Krystiana Chołaszczyńskiego "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej - studium przypadków"

WIĘCEJ INFORMACJI

12.04.2018 Wykład: "Polskie drogi do niepodległości" RODM Toruń poleca

W Szkole Podstawowej w Opokach, położonych na pięknych Kujawach, odbył się wykład dr. Jana Wiśniewskiego, poświęcony "Polskim drogom do niepodległości".

WIĘCEJ INFORMACJI

13.04.2018 Wykład: "Co Polska dała światu - uczmy się być dumni" RODM Toruń poleca

Osiągnięcia polityczne, kulturalne i naukowe były przedmiotem zajęć, przeprowadzonych przez dr. Jana Wiśniewskiego z RODM-u w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

12.04.2018 Wykład: "Co Polska dała światu - uczmy się byc dumni" RODM Toruń poleca

Osiągnięcia polityczne, kulturalne i naukowe były przedmiotem zajęć, przeprowadzonych przez dr. Jana Wiśniewskiego z RODM-u w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.04.2018 Wykład: "Polskie drogi do niepodległości" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej był organizatorem zajęć pt. "Polskie drogi do niepodległości".

WIĘCEJ INFORMACJI

12.04.2018 Wykład: "Francja: historia, kultura i współczesność" RODM Toruń poleca

Historia Francji jest interesująca. Kraj położony w Europie Zachodniej już od średniowiecza odgrywał znaczącą rolę w życiu politycznym, kulturalnym i gospodarczym Europy.

WIĘCEJ INFORMACJI

11.04.2018 Wykład: "Terroryzm i ceberterroryzm we wspólczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski" RODM Toruń poleca

Historia oraz współczesność terroryzmu oraz zagrożenia wynikające z cyberterroryzmu były przedmiotem wykładu dr. Jana Wiśniewskiego - koordynatora RODM-u w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

11.04.2018 Wykład: "Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates" RODM Toruń poleca

Wielkie odkrycia polskich naukowców na przestrzeni historii były tematem wykładu dr. Grzegorza Osińskiego w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Golubiu Dobrzyniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.04.2018 Wykład: "Od Witelona do Karpińskiego - polski Leonardo da Vinci oraz Bill Gates" RODM Toruń poleca

Wielkie odkrycia polskich naukowców na przestrzeni historii były tematem wykładu dr. Grzegorza Osińskiego w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu

WIĘCEJ INFORMACJI

16.03.2018 Wykład: "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski" RODM Toruń poleca

Dnia 16.03.2018 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się wykład koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Jana Wiśniewskiego. Temat wykładu brzmiał: "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski".

WIĘCEJ INFORMACJI

16.03.2018 "Warsztaty pracy korespondenta prasowego" RODM Toruń poleca

Dnia 16 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się warsztaty zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Tematykę: "Warsztaty pracy korespondenta prasowego" poprowadziła redaktor Katarzyna Cegielska.

WIĘCEJ INFORMACJI

16.03.2018 Wykład: "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty międzynarodowej zorganizował wykład "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno - informatyczne" które poprowadził mgr Bartłomiej Olchowik. Wykład odbył się 16 marca 2018 roku o godzinie 10:00 na terenie Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.03.2018 Wykład pt.: "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Studium przypadków". RODM Toruń poleca

Dnia 13 marca 2018 r. na terenie Biblioteki Miejskiej w przepięknej miejscowości o nazwie Golub-Dobrzyń miał miejsce wykład pt.: "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Studium przypadków". Wydarzenie było organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu w porozumieniu z Biblioteką Miejską.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.03.2018 Wykład i dyskusja: "100 lat razem: ludzie, historia, przyszłość" RODM Toruń poleca

Dnia 5 marca 2018 r. w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miało miejsce spotkanie z zastępcą szefa misji Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, Wiceambasadorem Johnem C. Law'em.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.02.2018 Wykład: "Wybitne Polki - postacie w historii naszej Ojczyzny" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizował wykład mgr Agnieszki Szwajkowskiej-Ludwig "Wybitne Polki - postacie w historii naszej Ojczyzny". Wykład odbył się 22.02.2018 r. w Aleksandrowie Kujawskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.02.2018 Wykład: "Polish history in a nutshell" RODM Toruń poleca

Dnia 21 lutego 2018 r., w ramach Welcome Days dla studentów zagranicznych rozpoczynających studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Krystian Chołaszczyński przeprowadził wykład pt.: "Polish history in a nutshell".

WIĘCEJ INFORMACJI

17.02.2018 Wykład: "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski" RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład doktora Jana Wiśniewskiego "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski". Wykład odbył się 17.02.2018 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

16-18.02.2018 Warsztaty: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego" RODM Toruń poleca

W dniach 16-18 lutego w murach WSKSiM odbyły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z całej Polski. W ramach tych warsztatów swoje zajęcia zatytułowane Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego poprowadził również mgr Mateusz Kaleta. W ramach zajęć, młodzież miała możliwość poznania technik komunikacji oraz ich wykorzystania w praktyce. Ćwiczenia praktyczne cieszyły się bardzo dużym zaangażowaniem uczestników warsztatów.

WIĘCEJ INFORMACJI

16-17.02.2018 Wykład: "Współczesne Gwiezdne Wojny - nowe technologie militarne i ich zastosowanie" RODM Toruń poleca

W dniach 16 i 17 lutego 2018 r. odbyły się wykłady Koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dra Jana Wiśniewskiego skierowane do młodzieży z całej Polski uczestniczącej w warsztatach dziennikarskich w WSKSiM w Toruniu. Dr Jan Wiśniewski podjął dwa bardzo ważne, aktualne tematy związane z bezpieczeństwem i obronnością naszego kraju Jeden z podjętych tematów w tych dniach to "Współczesne Gwiezdne Wojny - nowe technologie militarne i ich zastosowanie".

WIĘCEJ INFORMACJI

16.02.2018 Wykłady:
"NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski"
"Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski"
RODM Toruń poleca

Dnia 16 lutego 2018 r. w XI Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie odbyły się wykłady Koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dra Jana Wiśniewskiego. Zaprezentowane zostały dwa bardzo ważne w obecnym czasie tematy: "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski" oraz "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski".

WIĘCEJ INFORMACJI

02.02.2018 Wykłady o bezpieczeństwie międzynarodowym dla młodzieży w Solcu Kujawskim RODM Toruń poleca

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim 2 lutego 2018 r. odbyły się wykłady dr Jana Wiśniewskiego - koordynatora RODm w Toruniu, który zaprezentował tematykę związaną z bezpieczeństwem międzynarodowym

WIĘCEJ INFORMACJI

26.01.2018 warsztaty "Polish culture and history" dla studentów zagranicznych RODM Toruń poleca

W piątek 12 stycznia Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu przeprowadził warsztaty "Polish culture and history" dla studentów zagranicznych, którzy przyjechali do Polski z Kolumbii, Mongolii, Peru, Kazachstanu, Ukrainy, Izraela, Turkmenistanu, Tajlandii i Argentyny. Warsztaty połączone były ze spotkaniem integracyjnym ze studentami zagranicznymi przebywającymi w WSKSiM w ramach programu Erasmus+ oraz z ich mentorami.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.01.2018 Z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu o prawach człowieka. RODM Toruń poleca

W piątek 26 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie konsultantów z RODM z młodzieżą licealną. Tym razem mgr Mateusz Kaleta przedstawił wykład dotyczący historii praw człowieka w Europie i na świecie. Starał się także przybliżyć rozumienie tego pojęcia, przypomniał o generacjach praw oraz ich najważniejszych cechach.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.01.2018 Finał OKRĘGOWY LIX edycji Olimpiady Wiedzy.
LIX edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pod hasłem: "Demokracja - istota, cele i ich realizacja" i wykład "Teorie demokracji".
RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu był partnerem LIX edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tematem tegorocznej edycji Olimpiady było hasło: "Demokracja - istota, cele i ich realizacja".

W ramach eliminacji wojewódzkich LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym odbył się również wykład dr Artura Laski pt. "Teorie demokracji". Wystąpienie miało miejsce w Auli INP UKW o godz. 11:00

WIĘCEJ INFORMACJI

13.01.2018 WYkład: Protokół dyplomatyczny. Precedencja stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej - wymiar dyplomatyczny, rządowy i samorządowy RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład "Protokół dyplomatyczny. Precedencja stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej - wymiar dyplomatyczny, rządowy i samorządowy", który przeprowadził dr Paweł Adam Makowski.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.01.2018 WYkład: Zmiany klimatyczne i ich wpływ na stosunki i prawo międzynarodowe. RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład "Zmiany klimatyczne i ich wpływ na stosunki i prawo międzynarodowe.", który przeprowadził dr Przemysław Osóbka

WIĘCEJ INFORMACJI

13.01.2018 WYkład: Wielcy Polacy w kulturze - naukowcy i wynalazcy RODM Toruń poleca

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizowały wykład "Wielcy Polacy w kulturze - naukowcy i wynalazcy", który przeprowadziła mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig

WIĘCEJ INFORMACJI