RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.01.2018 Z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu o prawach człowieka. RODM Toruń poleca

W piątek 26 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie konsultantów z RODM z młodzieżą licealną. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu dyrektora, pana Waldemara Gancarza oraz działaniom nauczycieli wiedzy o społeczeństwie i historii z ZSO nr 2 w Toruniu.

Tym razem mgr Mateusz Kaleta przedstawił wykład dotyczący historii praw człowieka w Europie i na świecie. Starał się także przybliżyć rozumienie tego pojęcia, przypomniał o generacjach praw oraz ich najważniejszych cechach.Podczas drugiej godziny spotkania młodzież wzięła udział w warsztatach, które tym razem dotyczyły zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej. Wykładowca zwrócił uwagę młodym ludziom na kanały komunikacji werbalnej i niewerbalnej, opowiedział o barierach wewnętrznych i zewnętrznych zakłócających przekaz międzyludzki.

Zajęcia zakończyła ankieta, w której młodzież oceniała poziom spotkania. Miała także szansę na wprowadzenie modyfikacji do kolejnych, miejmy nadzieję już niedługo dochodzących do skutku, spotkań z wykładowcami z RODM.
facebook