RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.03.2018 konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom z marca 1968 r. RODM Toruń poleca

W dniach 21-22 marcach 2018 r. miała miejsce w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom z marca 1968 r.

Tematyka wystąpień dotyczyła m.in. następującej tematyki:

aspektów międzynarodowych wydarzeń marcowych;
politycznych, społecznych i ekonomicznych przyczyn wydarzeń Marca 1968;
kampanii antysemickiej kreowanej przez władze komunistyczne i jej skutki;
represji w trakcie i po wydarzeniach marcowych.Konferencja została ona zorganizowana przez
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku,
Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu
oraz Europejskim Centrum Solidarności.


PROGRAM KONFERENCJI


Dzień I : 21 marca 2018

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.20 Powitanie gości i uczestników

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki
Dyrektor Oddziału Gdańskiego IPN prof. dr hab. Mirosław Golon
Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu dr Jan Wiśniewski
Przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności dr Przemysław Ruchlewski


Sesja I             Moderator: dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK

10.20-10.40 prof. dr hab. Roman Bäcker, Światowy protest młodzieży w 1968 r.
10.40-11.00 prof. dr hab. Wojciech Polak, Opinie profesorów UMK na temat wydarzeń marca 1968 w świetle donosów tajnego współpracownika SB o pseudonimie "Prus"
11.00-11.20 prof. dr hab. Józef Marecki, Głos biskupów polskich w sprawie wydarzeń  marcowych 1968 roku
11.20-11.40 dr Michał Białkowski, Konferencja Episkopatu Polski wobec wydarzeń Marca 1968 roku
11.40-12.10 Dyskusja
12.10-12.30 Przerwa kawowa

Sesja II             Moderator: dr S. Galij-Skarbińska

12.30-12.50 dr hab. Patryk Pleskot,Marzec w Akademii. Wpływ protestów marcowych na funkcjonowanie Polskiej Akademii Nauk (1968-1970)
12.50-13.10 dr Przemysław Benken, Zawiedziony i niedoceniony. Historia ucieczki pułkownika Klemensa Nussbauma do Izraela w 1969 r.
13.10-13.30 dr Daniel Gucewicz, Marcowy "reporter". Przyczynek do dziejów Marca '68 w Gdańsku i działań Służby Bezpieczeństwa wobec studentów
13.30-13.50 mgr Robert Chrzanowski, W cieniu Gdańska. Marzec 1968 w Gdyni
13.50-14.20 Dyskusja
14.20-15.00 Przerwa obiadowa

Sesja III            Moderator: Prof. dr hab. W. Polak

15.00-15.20- dr Tadeusz Ruzikowski, Nie tylko "Akacja". Warszawska Służba Bezpieczeństwa wobec Marca 1968 r.
15.20-15.40 dr Łucja Marek, Kościół krakowski wobec Marca'68 na tle stanowiska Episkopatu Polski
15.40-16.00 dr Cecylia Kuta, Środowiska katolików świeckich wobec wydarzeń Marca 1968
16.00-16.20 dr Monika Komaniecka-Łyp,  Francuska służba dyplomatyczna w Polsce wobec Marca 1968 r.
16.20-16.40 dr Marcin Kasprzycki, Jak rozpętałem "Marzec" w Tarnowie. Rzecz o Jerzym Barczyńskim
16.40-17.00 dr Rafał Opulski, "Trzeba wkroczyć zdecydowanie, z całą siłą!". PZPR w Krakowie wobec wydarzeń Marca '68
17.00-17.15 Dyskusja
17.15-17.30 Przerwa kawowa

Sesja IV            Moderator: dr S. Galij-Skarbińska

17.30-17.50 dr Stefan Pastuszewski, Pamięć i wiedza o Marcu 1968 (studium historyczno-socjologiczne)
17.50-18.10 mgr Paweł Tomasik, Klub "Babel" z perspektywy półwiecza
18.10-18.30 mgr Paweł Sztama, Służba Bezpieczeństwa wobec byłych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji żydowskiego pochodzenia na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Wybrane przypadki
18.30-18.50 Marek Dąbrowski - Prezentacja portalu tematycznego IPN
18.50-19.20 Dyskusja

19.30 Bankiet

Dzień II : 22 marca 2018

Sesja V            Moderator: Prof. dr hab. W. Polak

10.00-10.20 dr Konrad Knoch, Kształtowanie pamięci o marcu 1968 w prasie drugiego obiegu
10.20-10.40 dr Przemysław Ruchlewski, Marzec 1968 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina
10.40-11.00 dr Jakub Kufel, Echa marca w myśli politycznej Komitetu Obrony Robotników.
11.00-11.20 mgr Paweł Dunikowski, Rola tajnych współpracowników organów bezpieczeństwa PRL w wydarzenia marca 1968
11.20-11.40 mgr Piotr Abryszeński, Komitety Zakładowe PZPR trójmiejskich uczelni wobec wydarzeń marcowych
11.40-12.00 mgr Judyta Bielanowski, Zmierzch rządów Władysława Gomułki, czyli "wrogowie" we własnym obozie
12.00-12.30 Dyskusja
12.30-13.30 Obiad

 

facebook