RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.05.2018 Zaczęło się w Polsce... Jesień Narodów w Europie Środkowej i Wschodniej 1989 roku RODM Toruń poleca

Dnia 11 maja 2018 r. konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Krystian Chołaszczyñski wygłosił wykład pt.: Zaczęło się w Polsce... Jesień Narodów w Europie Środkowej i Wschodniej 1989 roku.

Słuchaczami była młodzież Zespołu Szkół w Bysławiu.

W trakcie wykładu uczestnicy mogli dowiedzieć się tego, jak wyglądało życie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz jaki wpływ na cały blok wschodni miały polskie doświadczenia lat osiemdziesiątych XX wieku.

Młodzież z zainteresowaniem słuchała, jak wiele Polacy wnieśli w ostateczne obalenie komunizmu i zapoczątkowanie transformacji w tej części Europy.

facebook