SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.05.2018 Konkurs "Niepodległa. Tradycja i pamięć" rozstrzygnięty RODM Toruń poleca

We wtorek, 29 maja 2018 r. w Collegium Marianum w Pelplinie odbyła się uroczysta gala, połączona z wręczeniem nagród konkursu "Niepodległa - tradycja i pamięć".

Gości powitał ks. Arkadiusz Ćwikliński - Dyrektor Collegium Marianum w Pelplinie. Podkreślił on wysoki poziom prezentowanych prac oraz znaczną ich liczbę.

Słowo do blisko czterdziestu uczestników konkursu oraz obecnych nauczycieli i rodziców skierował także ks. dr Krzysztof Koch, Dyrektor Bibliotek Diecezjalnej w Pelplinie.

Bardzo cenne nagrody m.in. kamery video, tablety i zestawy multimedialne zostały przekazane laureatom i finalistom konkursu, pochodzącym z różnych części diecezji pelplińskiej, obejmującej swoim zasięgiem obszar dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Nagrody wręczył koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Jan Wiśniewski.
Zapraszamy na relacje fotograficzną


facebook