RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.06.2018 Forum Bezpieczeństwa Morza Czarnego i Bałkanów Zachodnich RODM Toruń poleca

Wiceminister Bartosz Cichocki wziął udział w Forum Bezpieczeństwa Morza Czarnego i Bałkanów Zachodnich w rumuńskiej Konstancy, by przedstawić ocenę konsekwencji militaryzacji regionu Morza Czarnego i Bałtyckiego przez Rosję oraz wskazać formy odpowiedzi NATO i regionalnych sojuszników.

Wiceszef MSZ wystąpił w panelu „Co dalej po Krymie? Konsekwencje militaryzacji regionu Morza Czarnego dla Europy Wschodniej i wschodniego regionu Morza Śródziemnego”. Odniósł się do aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego i Bałtyku, zwłaszcza w kontekście trwającego konfliktu Rosja-Ukraina i postępującej militaryzacji Krymu oraz obwodu kaliningradzkiego - Zaawansowane systemy rakietowe, walki elektronicznej i siły powietrzne, koncentrowane przez Rosję na Krymie, w kaliningradzkiej eksklawie i niektórych punktach basenu śródziemnomorskiego, służyć mają Rosji do ograniczenia swobody działania NATO i podzielenia Europy na strefy o różnym poziomie bezpieczeństwa. Polska aktywnie działa na forum ONZ, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i OBWE, by zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa, przejrzystości i przewidywalności na wschodniej flance – powiedział wiceminister. - Zabiegamy w szczególności o intensyfikację ćwiczeń, rozwój sił wzmocnienia dla grup bojowych NATO w Polsce, państwach bałtyckich i Rumunii, dostosowanie struktury dowodzenia, podniesienie poziomu mobilności wojskowej. Postulujemy nową jakość obecności wojskowej USA w regionie. Dbamy o szczelność polityki sankcji UE. W ONZ i OBWE upominamy się o poszanowanie prawa międzynarodowego w obliczu aneksji Abchazji, regionu Cchinwali i Krymu, inicjujemy wzmocnienie środków budowy zaufania i przejrzystości w sferze wojskowej. 

Polska utrzymuje jeden z najliczniejszych kontyngentów w Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Ukrainie. Jako niestały członek RB ONZ działa na rzecz zwiększenia obecności Narodów Zjednoczonych w strefie konfliktu, czemu służyła m.in. zorganizowana pod przewodnictwem ministra Jacka Czaputowicza debata na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. sytuacji na Ukrainie.

Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił również wagę partnerstwa polsko-rumuńskiego, którego najnowszym osiągnięciem był szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie 8 czerwca i które obecnie skupia się na przygotowaniach do wrześniowego szczytu Trójmorza w Bukareszcie. W kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Brukseli (lipiec 2018 r.) Cichocki zaznaczył, że istotne będzie podkreślenie przez sojuszników współpracy z partnerami w regionie Morza Czarnego. - Powinniśmy blisko współpracować i wspierać Ukrainę i Gruzję. Istotne jest w szczególności wdrożenie Kompleksowego Pakietu NATO dla Gruzji (Substantial NATO-Georgia Package) oraz wzmacnianie odporności partnerów na agresję, w tym z wykorzystaniem Platformy NATO-Ukraina ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych – zaznaczył wiceminister.

Forum Bezpieczeństwa Morza Czarnego i Bałkanów Zachodnich odbyło się 14-16 czerwca w Konstancy w Rumunii. Forum szybko stało się ważną platformą debaty na tematy bezpieczeństwa regionalnego, w której uczestniczą zarówno przedstawiciele oficjalnych instytucji rządowych, jak i naukowcy, analitycy oraz przedstawiciele think-tanków.


Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

facebook