RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.06.2018 Wykład: "Polacy na Syberii" RODM Toruń poleca

Dnia 22 czerwca 2018 r. w budynku Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji imienia Króla Abdullaha Bin Abdulaziza Al-Sauda w Janikowie miała miejsce prelekcja poświęcona tematowi "Polacy na Syberii". Wydarzenie zostało uświetnione otwarciem wystawy o tym samym tytule. Prelekcję wygłosił i po wystawie oprowadził konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, dr Krystian Chołaszczyński.

Słuchacze - w szczególności uczestnicy ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior + w Janikowie, a także mieszkańcy gminy i miasta - mogli dowiedzieć się tego, jak wielki wkład w odkrywanie nieprzyjaznych obszarów Syberii mieli Polacy, w szczególności zesłańcy z czasów, gdy część polskich ziem była we władaniu carskiej Rosji.Prowadzący poruszył również kwestię dwudziestowiecznych zsyłek oraz problem repatriacji Polaków chcących wrócić do ojczyzny.

Następnie miało miejsce oficjalne otwarcie wystawy oraz jej prezentacja.Wystawa składa się z 13 kart: tytułowej oraz 12 poświęconym najważniejszym postaciom, których określa się mianem Sybiraków.

Całość została przygotowana przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który przekazał materiał Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Oficjalna pierwsza prezentacja przekazanej wystawy miała miejsce w urokliwym Janikowie, na Kujawach Zachodnich.facebook