RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.07.2018 Wykład: "Priorytety polskiej polityki zagranicznej" RODM Toruń poleca

Dnia 4 lipca 2018 r. w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Janikowie miał miejsce wykład dra Krystiana Chołaszczyńskiego pt.: "Priorytety polskiej polityki zagranicznej".

Wydarzenie było otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy i miasta Janikowo.
Za organizację odpowiadał Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana oraz Dzienny Dom Senior+ w Janikowie.

Podczas wykładu słuchacze mogli się dowiedzieć m.in. co to jest polityka zagraniczna i dyplomacja, co należy uznać za źródło wiedzy o priorytetach polskiej polityki zagranicznej oraz jakie cele nasz rząd przyjął na najbliższy lata w działaniach poza granicami kraju. Poza tym, zaprezentowana nagrania z oficjalnych spotkań, które ukazywały zachowanie uznawane za mało dyplomatyczne. Słuchacze następnie wdali się w dyskusje na temat kondycji i stanu polskich działań na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnym wykładzie zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

facebook