SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.08.2018 Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej warsztaty: Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego które poprowadzi mgr Mateusz Kaleta


facebook