RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.10.2018 Polska wizja Unii Europejskiej. Chrześcijańskie korzenie Europy RODM Toruń poleca

Dnia 12 października 2018 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się wykład Ministra Spraw Zagranicznych RP, prof. Jacka Czaputowicza pt.: „Polska wizja Unii Europejskiej. Chrześcijańskie korzenie Europy”. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Słowo powitania na początku spotkania skierował do zaproszonych Gości oraz zebranych słuchaczy Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, o. dr Zdzisław Klafka oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.Jako pierwszy głos zabrał Rektor WSKSiM, o. dr Zdzisław Klafka. Nawiązując do motto uczelni: „Fides, Ratio et Patria”, zwrócił uwagę, że w historii Europy to właśnie uniwersytety były przestrzenią, w której kształtowano nie tylko rozum, ale także wiarę czy przywiązanie do swojego narodu. Były to miejsca spotkań i twórczych dyskusji. Słowo wstępne wygłosił Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Wprowadzając w tematykę spotkania wskazał, że to wiara katolicka pozwoliła narodowi polskiemu przetrwać i zachować siłę.

Pan Minister swój wywód rozpoczął od ogólnej charakterystyki cyklu wykładów, debat i dyskusji, które przetaczają się przez Polskę i Europę, a są poświęcone przyszłości Unii Europejskiej. W ramach tych wydarzeń, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP podjęło decyzję o zorganizowaniu spotkań w piętnastu ośrodkach terenowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej RODM są ministerialnymi projektami, których głównych zadaniem jest prezentowanie bieżącej polityki zagranicznej tak jednostkom samorządu terytorialnego, jak i obywatelom.
Wykład Ministra Jacka Czaputowicza dotyczył nie tylko przeszłości Europy – tych chrześcijańskich korzeni - ale przede wszystkim kierunku, jaki powinna obrać w przyszłości. Minister zaznaczył, że to duch katolicki i chrześcijańskie wartości są tym, co Polska może wnieść do Unii Europejskiej. W swojej wypowiedzi często powoływał się na słowa św. Jana Pawła II. Wskazał, że papież Polak wielokrotnie odwoływał się do początków integracji europejskiej i jej roli w utrzymaniu pokoju w Europie po obu wojnach światowych. Szczególnie ważni w procesie budowania wspólnoty byli tzw. ojcowie założyciele: Robrt Schuman, Konrad Adenauer oraz Alcide de Gasperi. Wszyscy trzej sprzeciwiali się faszyzmowi i nazizmowi przed wojną i w czasie jej trwania. Byli też politykami o poglądach chrześcijańskich. Jak zaznaczył Minister, Unia obecnie odchodzi od pierwotnych chrześcijańskich wartości. Zwrócił także uwagę, że Europa musi pozostać wspólnotą odrębnych narodów – zarówno Zachodu, jak i Wschodu, nazywanych przez św. Jana Pawła II dwoma płucami Europy. Papież Polak określał Europę mianem wspólnoty ducha, a Europa przyszłości w ramach owej wspólnoty powinna opierać się na chrześcijańskim humanizmie, wyrażonemu w nauczaniu społecznym Kościoła.Minister Spraw Zagranicznych starał się wyjaśnić zawiłą problematykę suwerenności i solidarności w ramach Unii Europejskiej. Suwerenność Unii nie może być bowiem budowana kosztem suwerenności poszczególnych narodów ją stanowiących. Jak zaznaczył, Polska nie jest antyunijna czy eurosceptyczna, wręcz przeciwnie – opowiada się za wzmocnieniem Unii Europejskiej. Solidarność Europejska jest częścią solidarności transatlantyckiej, a co za tym idzie – solidarności całego Zachodu.Po wykładzie miała miejsce dyskusja, w której Minister Jacek Czaputowicz odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników spotkania – ludzi polityki, nauki, a także studentów. Dotyczyły one obecnych problemów, z jakimi zmaga się Polska na arenie międzynarodowej: dyskryminacji chrześcijan w krajach Zachodu Unii Europejskiej, naruszaniu suwerenności Polski w Unii Europejskiej, kwestii bezpieczeństwa w ramach UE i NATO. Podjęta została także problematyka tzw. Europy dwóch prędkości i zagrożeń jakie niesie, a także kryzysu wartości (szczególnie rodziny), koncepcji Trójmorza, a także stosunków polsko – fińskich i polsko-chińskich.

Po spotkaniu miał miejsce krótki briefing, podczas którego Minister odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące polskiej polityki zagranicznej – stanowiska wobec Niemiec, kryzysu w Unii Europejskiej, polityki polskiego rządu wobec repatriantów z Kazachstanu, a także zwrotu wraku Tu-154, w sposób nieuzasadniony przetrzymywanego w Rosji.

facebook