RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.10.2018 Ambasador Marcin Nawrot wśród studentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu RODM Toruń poleca

Pan Ambasador Marcin Nawrot, wykładowca Akademii Dyplomatycznej oraz były szef polskich placówek dyplomatycznych w Dublinie i Baku, dnia 20 października 2018 r. wygłosił dwa wykłady poświęcone możliwości pracy jako dyplomata. Spotkania miały związek z naborem na aplikację dyplomatyczną który wkrótce się rozpocznie. M.

Pierwszy wykład miał miejsce w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Natomiast drugi w jednej z sal wykładowych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Akademia Dyplomatyczna MSZ przygotowuje i realizuje strategię szkoleniową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. We współpracy z Biurem Spraw Osobowych, Akademia wspiera rozwój zawodowy pracowników MSZ oraz koordynuje ich udział w szkoleniach, stażach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą. Akademia organizuje szkolenia także dla kandydatów na stanowiska w placówkach zagranicznych, którzy nie są pracownikami MSZ.

Akademia organizuje i przeprowadza konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną, a następnie realizuje program aplikacji oraz przygotowuje egzamin dyplomatyczno-konsularny.

Akademia Dyplomatyczna odpowiada także za współpracę ministerstwa z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi w kraju i za granicą, ministerstwami spraw zagranicznych innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi. Organizuje i przeprowadza procedury kwalifikowania polskich kandydatów do udziału w szkoleniach i stażach zagranicznych, realizuje programy wymiany urzędników.

Do zadań Akademii należy również: organizowanie kształcenia językowego, egzaminu resortowego z języków obcych oraz potwierdzanie znajomości języków obcych; organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników; realizowanie naboru i koordynowanie współpracy ministerstwa z Kolegium Europejskim w Brugii i Natolinie; koordynowanie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych”.

Źródło: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/komorki/akademia_dyplomatyczna, dostęp dn. 23.10.2018).

facebook