RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

02.11.2018 O stuleciu niepodległości ziemi nadnoteckiej w Ślesinie RODM Toruń poleca

24 października w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie odbyła się konferencja historyczna „Stulecie niepodległości ziemi nadnoteckiej” zorganizowana przez miejscowy oddział Stowarzyszenia w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią.

Konferencja obejmowała dwa wystąpienia. W pierwszym pt. „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości z perspektywy ziemi nadnoteckiej” Piotr Hoffmann, Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Toruniu, przedstawił w szerokim kontekście zagadnienia polityczne dotyczące sytuacji międzynarodowej odnoszące się do sytuacji ziem polskich w latach 1914-1918. Przedstawione zostały sylwetki wybitnych polityków tamtego okresu Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego czy Ignacego Jana Paderewskiego.

Drugi referat wygłosił związany z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Sławomir Łaniecki. Jego wykład „Powstanie Wielkopolskie, a odzyskanie niepodległości na terenie powiatu nakielskiego” skupiał się na wydarzeniach sprzed 100 lat dotyczących terenów nadnoteckich, które zostały objęte największym polskim zrywem niepodległościowym zakończonym sukcesem – Powstaniem Wielkopolskim. Wojskami dowodzili kolejno mjr. Stanisław Taczak oraz gen. Józef Dowbór-Muśnicki. Z ich nominacji wojskami powstańczymi w okolicach Ślesina dowodził z sukcesami kpt. Wiktor Rossa, o którym pamięć do dziś jest kultywowana szczególnie przez uczniów Zespołu Szkół w Ślesinie, którego jest patronem. Oprócz prezentacji multimedialnej prelegent zaprezentował zrekonstruowane elementy ubioru żołnierza polskiego z tamtego okresu.W ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z okolicznościową wystawą „Dumni z Polski”, która zawiera informacje o osobach mających decydujący wpływ na kształt odrodzonej Polski. Dodatkowo każdy z uczestników konferencji otrzymał folder z najważniejszymi informacjami dotyczącymi włączenia ziemi nadnoteckiej w skład niepodległego państwa polskiego.


facebook