RODMToruń

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

8.11.2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów
RODM Toruń poleca

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu byli organizatorami


Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów

Konferencja odbyła się 8 listopada 2018 roku w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu,
Plac bł. ks. Stefana Frelichowskiego 1.


Celem konferencji było przedstawienie zagadnienia wspólnoty narodowej oraz zjawiska migracji i przemian społeczno-kulturowych, jakie są z nimi związane.

Konferencja w zamierzeniu miała być naukową refleksją nad tymi ważnymi i aktualnymi zjawiskami społecznymi we współczesnej Europie i na świecie.


Tematy poruszane na konferencji koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  1. Naród, tożsamość narodowa, patriotyzm
  2. Zjawisko migracji we współczesnej Europie i na świecie (opis zjawiska)
  3. Zagadnienia grup etnicznych, ich asymilacji, gett, stosunku do społeczeństwa
  4. Mniejszości narodowe, ich prawa i obowiązki
  5. Prawa i obowiązki migrantów
  6. Wizerunek migrantów w środkach społecznego komunikowania
  7. Tożsamości religijne a problem migracji
  8. Konflikt cywilizacji
facebook