SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.12.2018 Wybitne polskie postacie w historii naszej Ojczyzny RODM Toruń poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład magister Agnieszki Szwajkowskiej-Ludwig "Wybitne polskie postacie w historii naszej Ojczyzny". Z przyczyn niezależnych od organizatorów wykład przełożono na godzinę 12:00, co nie przeszkodziło w zgromadzeniu się zainteresowanego tematem licznego audytorium.


facebook