SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WYKŁADY I WARSZTATY RODM TORUŃ W 2019 ROKU


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu organizuje wykłady i warsztaty na tematy polskiej i międzynarodowej polityki.


21.08.2019 Nasze milczenie jest naszym wstydem RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na seminarium "Nasze milczenie jest naszym wstydem. - Prześladowania religijne i etniczne we współczesnym świecie"

WIĘCEJ INFORMACJI

12.07.2019 Warsztaty pt. Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej RODM Toruń

Dnia 12 czerwca 2019 r. Pan mgr Bartłomiej Olchowik przeprowadził warsztaty pt. Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej, dla dwóch grup młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI

11.07.2019 Wykłady i warsztaty w RODM Toruń RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu odwiedziła młodzież ze Stowarzyszenia "Radosny Zakątek", aby uczestniczyć w warsztatach telewizyjnych "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej" oraz wykładzie o WIelkich Polakach.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.07.2019 Wykłady pt. Polska i Polacy w II wojnie światowej RODM Toruń

Dnia 12 czerwca 2019 r. koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Jan Wiśniewski wygłosił dwa wykłady pt. Polska i Polacy w II wojnie światowej.

WIĘCEJ INFORMACJI

17.06.2019 Zapomniane ludobójstwo. „operacja polska” NKWD w latach 1937-1938 RODM Toruń

Wykład dr Jana Wiśniewskiego (koordynatora RODM-u Toruń) pt. „Zapomniane ludobójstwo. „operacja polska” NKWD w latach 1937-1938” w ramach II Ogólnopolskiego Zjazdu Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej 1939 roku

WIĘCEJ INFORMACJI

13-14.06.2019 Seminarium polsko-czeskie RODM Toruń

W dniach 13-14 czerwca 2019 roku w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu odbyło się seminarium polsko-czeskie pt. "Sukcesy i porażki: I/II Republika Czechosłowacka - II Rzeczypospolita Polska - wizja państwa i jego realizacja (1918 - 1939)".

WIĘCEJ INFORMACJI

05.06.2019 NATO. Na straży biezpieczeństwa Polski i Europy RODM Toruń

W II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu miała miejsce prelekcja autorstwa dra Jana Wiśniewskiego, Koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Poświęcona była kwestii Paktu Północnoatlantyckiego NATO, jako gwaranta bezpieczeństwa Polski i Europy.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.06.2019 Cykl wykładów w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu dnia 5 czerwca 2019 r. zorganizował cykl wykładów dla młodzieży uczęszczającej do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.06.2019 Konferencja historyczna „Prawa człowieka w Europie. 15 lat Polski w UE” RODM Toruń

Rok 2019 obfituje w ważne rocznice historyczne. Właśnie mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki Papieża-Polaka do Ojczyzny oraz tyle samo od pierwszych wyborów powszechnych do Parlamentu Europejskie. Dla polskiej transformacji ustrojowej niezwykle ważny był dzień 4 czerwca 1989 r. mija właśnie 30 lat od pierwszych, częściowo demokratycznych wyborów, w których to władza komunistyczny poniosła klęskę, a nasz kraj wszedł na drogę demokratycznych zmian.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.05.2019 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował studiu telewizyjnym Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu warsztaty "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej", które poprowadził magister Bartłomiej Olchowik.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.05.2019 Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wykład doktora Jana Wiśniewskiego "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski"

WIĘCEJ INFORMACJI

16.05.2019 Rok 1939 na Pomorzu. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej RODM Toruń

Wybuch II wojny światowej był tematem przewodnim konferencji pt. „Rok 1939 na Pomorzu. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej”. Odbyła się ona 16 maja 2019 roku w Golubiu-Dobrzyniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.05.2019 KUJAWY NA TLE DZIEJÓW POLSKI RODM Toruń

Dnia 10 maja 2019 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład pt. „Kujawy na tle dziejów Polski”. Prelekcja odbyła się w Szkole Podstawowej w Janikowie.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.05.2019 Polskie tradycje demokratyczne RODM Toruń

Dnia 10 maja 2019 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład w Dziennym Domie Senior + w Janikowie. Prelekcję pt. „Polskie tradycje demokratyczne”wygłosił dr Jan Wiśniewski.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.04.2019 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował warsztaty mgr. Bartłomieja Olchowika "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej - warsztaty telewizyjno-informatyczne"

WIĘCEJ INFORMACJI

29.04.2019 WIelcy Polacy w kulturze. RODM Toruń

W dniu 29 kwietnia 2019 r. odbył się wykład dr Grzegorza Osińskiego pt. „Wielcy Polacy w kulturze”. Prelekcja odbyła się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. św. Józefa 23/35.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.04.2019 Wykład: "NATO. Na straży bezpieczeństwa Polski i Europy" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował 5 kwietnia 2019 r. wykład w Zespole Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.

WIĘCEJ INFORMACJI

27.03.2019 Wykłady na temat NATO i polskiej obronności RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu 28 marca 2019 roku zorganizował wykłady w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym.

WIĘCEJ INFORMACJI

11.03.2019 Cykl wykładów profesora Felipe Salvosa II z FIlipin. RODM Toruń

W ramach międzyuczelnianej współpracy do Torunia zawitał filipiński profesor akademicki oraz dziennikarz, Felipe Salvosa II. Dzięki uprzejmości profesora, wygłosił on specjalnie dla Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu cykl wykładów.

WIĘCEJ INFORMACJI

21-22.02.2019 Siły zbrojne RP w strukturze NATO RODM Toruń

W 2019 roku obchodzimy 70-lecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 4 kwietnia 1949 r. podpisano w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki, powołujący NATO, który wszedł w życie 24 sierpnia tego samego roku. Stanowił on zobowiązanie stron do udzielenia obrony w przypadku agresji, którego ofiarą padłoby którekolwiek z państw Sojuszu. Oprócz świętowania rocznicy 70-lecia istnienia NATO, obchodzimy również 20-lecie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.03.2019 Konferencja "Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" zapraszają na konferencję naukową "Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny"

WIĘCEJ INFORMACJI

17.02.2019 Wykład "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład magistra Mateusza Kalety "Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego"

WIĘCEJ INFORMACJI

16.02.2019 Wykład "Warsztaty pracy korespondenta prasowego" RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład redaktor Katarzyny Cegielskiej "Warsztaty pracy korespondenta prasowego"

WIĘCEJ INFORMACJI

16.02.2019 Wykład inaugurujący działalność RODM w Toruniu w projekcie na lata 2019-2021 - "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski". RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował wykład doktora Jana Wiśniewskiego, inaugurujący działalność RODM w Toruniu w projekcie na lata 2019-2021, "NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski."

WIĘCEJ INFORMACJI
facebook