SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.03.2019 Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019 RODM Toruń

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”


Forum Polsko-Czeskie zostało powołane w 2008 roku na mocy Memorandum of Understanding ministrów spraw zagranicznych Polski i Czech. Ta wyjątkowa platforma nawiązuje do tradycji współpracy Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Wspiera oddolne inicjatywy w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do nawiązywania relacji międzyludzkich oraz rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich.

Nadrzędnym celem Forum jest utrwalanie pozytywnych wizerunków społecznych, przełamywanie negatywnych stereotypów we wzajemnym postrzeganiu, budowanie sympatii i trwałego zaufania między narodami polskim a czeskim. Powołanie i dotychczasowa działalność Forum świadczą o wyjątkowym znaczeniu współpracy polsko-czeskiej, zarówno w wymiarze sąsiedzkim, transgranicznym jak międzypaństwowym.

W ramach Forum w każdym z krajów funkcjonuje instytucja Rady Programowej. Rady są powoływane przez ministrów spraw zagranicznych jako ciała doradcze. Gromadzą przedstawicieli rozmaitych dziedzin życia publicznego, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Osoby te na co dzień aktywnie działają na rzecz dobrych relacji między naszymi krajami. Wśród nich są również członkowie Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.


Informacje szczegółowe o konkursieŹródło: MSZ

facebook