SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.03.2019 Cykl wykładów profesora Felipe Salvosa II z FIlipin RODM Toruń

W ramach międzyuczelnianej współpracy do Torunia zawitał filipiński profesor akademicki oraz dziennikarz, Felipe Salvosa II. Dzięki uprzejmości profesora, wygłosił on specjalnie dla Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu cykl wykładów.

Otwarte wykłady dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, oraz dla toruńskiej społeczności, były możliwe dzięki współpracy WSKSiM z Papieskim i Królewskim Uniwersytetem Świętego Tomasza w Manili (Filipiny). Obie uczelnie mają podpisaną umowę współpracy w ramach programu Erasmus+, która w ostatnich latach jest coraz głębsza i rozszerzana na inne pola współpracy. Profesor F. Salvosa II jest kierownikiem programowym na kierunku dziennikarstwo UST Manila, a także czynnym dziennikarzem. Pracuje w najstarszym dzienniku na Filipinach: „The Manila Times”, drukowanym od 1898 r., oraz jest redaktorem naczelnym studenckiego czasopisma „The Varsitarian”, wydawanym od 1928 r.Wśród prezentowanych tematów wykładowych były:

  1. The Philippines and its place in Asia and the World
  2. The Philippines: 3 years under Duterte
  3. The rise of strongmen: Duterte, Trump, Orban and Bolsonaro
  4. The Philippine Church and the persecution ot Christians

Na spotkaniu z filipińskim wykładowcą przybyło wielu chętnych i każdy z nich miał bardzo dużo pytań do Felipe Salvosy II. Zainteresowani wyrazili nadzieję, że tego typu wykłady będą odbywać się częściej.


Źródło: Flaga Filipin, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philippines_flag.jpg, [dostęp dn. 10.03.2019];
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.


facebook