SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.03.2019 Konferencja "Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny" RODM Toruń

Dnia 21 marca 2019 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miało miejsce ważne wydarzenie. Odbyła się naukowa konferencja historyczna pt.: „Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny”. Organizatorami byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i medialnej w Toruniu oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Słowo wstępu oraz powitanie gości dokonał Zastępca Koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Krystian Chołaszczyński. Następnie wszystkich uczestników powitali: Jego Magnificencja Rektor WSKSiM o. dr Zdiszław Klafka i Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Pan Tomasz Nakielsi. Pozostałą część konferencji moderował przewodniczący toruńskiego okręgu Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Pan Piotr Hoffman.

Podczas pierwszej części mogliśmy usłyszeć dwa referaty. Pierwszy wygłosił Koordynator RODM w Toruniu oraz wykładowca WSKSiM, dr Jan Wiśniewski. Zaprezentował on temat: "Pozycja Polski na arenie międzynarodowej w przededniu wybuchu II wojny światowej". Drugi referat omówił prof. dr hab. Aleksander Smoliński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a skupił się na tematyce: "Militarne aspekty Kampanii Polskiej 1939 roku".

Po krótkiej przerwie miała miejsce druga część konferencji. W jej trakcie prof. dr hab. Jan Sziling (UMK Toruń) przedstawił temat "Martyrologia duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej", natomiast prof. dr hab. Mirosław Golon (IPN w Gdańsku, UMK Toruń) skupił się na kwestii "Od zbrodni pomorskiej Selbstschutzu do obławy pomorskiej NKWD. Represje niemieckie i sowieckie wobec mieszkańców Pomorza w 1939 i 1945 roku".

Wydarzenie zgromadziło wielu zainteresowanych tematyką II wojny światowej. Między innymi przybyła młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie.


Konferencja odbyła się 21 marca 2019 roku na ul. Starotoruńskiej 3.


facebook