SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21-22.02.2019 Siły zbrojne RP w strukturze NATO RODM Toruń

W 2019 roku obchodzimy 70-lecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 4 kwietnia 1949 r. podpisano w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki, powołujący NATO, który wszedł w życie 24 sierpnia tego samego roku. Stanowił on zobowiązanie stron do udzielenia obrony w przypadku agresji, którego ofiarą padłoby którekolwiek z państw Sojuszu. Oprócz świętowania rocznicy 70-lecia istnienia NATO, obchodzimy również 20-lecie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Wieloletnie starania dyplomatyczne Polski, jak również reformy przeprowadzone w sferze obronności, przyniosły pożądany skutek. 12 marca 1999 roku w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych RP przekazał amerykańskiej sekretarz stanu dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Wraz z naszym krajem do Paktu zostały wówczas przyjęte Czechy i Węgry.

Pakt stał się szczególnie ważny dla krajów naszego regionu po wrogich działaniach Rosji wobec Ukrainy w 2014 roku (aneksja Krymu, walki w Donbasie) oraz po wzroście zagrożenia terrorystycznego w krajach Europy Zachodniej (działania tzw. Państwa Islamskiego).

Systematycznie wzrasta pozycja jaką Polska zajmuje w Sojuszu. Potwierdził to największy w historii szczyt NATO zorganizowany w Warszawie w lipcu 2016 roku, na którym podjęto istotne dla bezpieczeństwa Polski i regionu postanowienia o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, w tym m.in. o ustanowieniu wysuniętej obecności wojskowej (enhanced Forward Presence). Polscy oficerowie, dyplomaci i pracownicy cywilni zajmują stanowiska w Kwaterze Głównej NATO oraz w strukturach dowódczych Sojuszu.Na temat NATO i członkostwa Polski w Pakcie poświęcone była seria wykładów w ramach seminarium naukowego pt. 20 lat członkostwa Polski w NATO. Odbyły się 21-22 lutego 2019 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Swoje referaty przedstawili m.in. dr Jan Wiśniewski (koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu) oraz ppłk Maciej Sandomierz (Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy). Podczas wykładów poruszane były kwestie związane z:

  • zadaniami stawianymi przed NATO w kontekście systemu bezpieczeństwa Europy i Polski
  • współczesnymi zadaniami i strukturą sił zbrojnych RP
  • systemem mobilizacji i uzupełnień Sił Zbrojnych RP (m.in. Wojska Obrony Terytorialnej i Legia Akademicka)


facebook