SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.03.2019 BALTIC POSTER CONTEST 2019. Reduce, Reuse, Rethink! RODM Toruń

Międzynarodowy konkurs na plakat „BALTIC POSTER CONTEST 2019. Reduce, Reuse, Rethink!”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej ogłasza międzynarodowy konkurs na plakat towarzyszący 10. Dorocznemu Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 12-13 czerwca 2019 roku.

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat z państw-uczestników Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (tj. Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji) oraz Norwegii.

Prace biorące udział w Konkursie powinny odwoływać się do tematyki 10. Dorocznego Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Gdańsku oraz zawierać frazę: „10th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region, Gdańsk, Poland, 12-13 June 2019”. Opcjonalnie na pracy konkursowej może także znaleźć się hasło wydarzenia „Reduce, Reuse, Rethink”, które stanowi element logotypu Forum.

Organizator ustanawia następujące nagrody dla laureatów i osób wyróżnionych (maksymalnie 7 osób):

  1. Nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu::

I nagroda –  2000 EUR

II nagroda – 1000 EUR

III nagroda –  500 EUR

  1. Wystawa plakatów laureatów oraz osób wyróżnionych podczas Forum w Gdańsku

  2. Opublikowanie plakatów laureatów oraz osób wyróżnionych na stronie EUSBSR

Wręczenie dyplomów laureatom i osobom wyróżnionym odbędzie się podczas 10. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Gdańsku 12 lub 13 czerwca 2019 roku. Koszty transportu (do i z Polski oraz na terenie Polski) laureatów oraz osób wyróżnionych oraz koszty noclegów pokrywa Organizator.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.


Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 6 maja 2019 roku 
na adres mailowy: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

DODATKOWE INFORMACJE


Źródło: MSZfacebook