SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.03.2019 Wykłady na temat NATO i obronności Polski RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu 28 marca 2019 roku zorganizował wykłady w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym.


Prelekcja dr. Jana Wiśniewskiego pt.: „NATO. Na straży bezpieczeństwa Europy i Polski” związana była z 20 rocznicą wejścia Polski do NATO i przybliżała m.in. nasz wkład w północnoatlantycki sojusz obronny.
Wykład dr. Jana Wiśniewskiego pt.: „Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa” wyjaśniał aktualną sytuację Polski w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.
facebook