SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25-26.04.2019 Spotkanie z JE Ambasadorem Republiki Tunezyjskiej Sghaiera Fatnassi w Polsce RODM Toruń

Dnia 16 kwietnia 2019 w Ratuszu Staromiejskim miało miejsce spotkanie z JE Ambasadora Republiki Tunezyjskiej w Polsce Sghaiera Fatnassi. Spotkanie odbyło się w ramach „Dnia promocji gospodarki i turystyki tunezyjskiej”, które nawiązywało m.in. do 60 . rocznicy nawiązania kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Polską a Tunezją. Podczas tej wizyty otwarto Konsulat Honorowy Tunezji w Toruniu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu mieszącego się przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

Była to wizyta przede wszystkim gospodarczo-turystyczna skierowana do przedsiębiorców. Przedmiotem rozmów były zalety możliwości inwestycyjnych i gospodarczych w obszarze turystyki tunezyjskiej. Priorytetem spotkania było zacieśnienie więzi pomiędzy Polską a Tunezją, a także prezentacja potencjału tego kraju. To była sposobność do wymiany doświadczeń pomiędzy tymi krajami na różnych płaszczyznach.
Patronat nad cały wydarzeniem objęła
Izba Handlowo-Przemysłowa w Toruniu
jak również Centrum Wsparcia Biznesu.


facebook