SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26-28.04.2019 XXII Forum Polonijne RODM Toruń

Polonia to nasza wielka troska i każde dzieło to tworzenie wspólnoty narodowej. Jest to ważne i istotne dla nas Polaków” – tymi słowami Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP, zainaugurował XXII Forum Polonijne pod hasłem: „Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej”.

Obyło się ono w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Podczas przemówienia, Marszałek Senatu odniósł się również do swoich spotkań z Polonią mieszkającą na wschodzie Europy. Wyraził uznanie dla mieszkających tam Polaków, którzy troszczą się o zachowanie tradycji narodowej i religijnej.Konferencję polonijną rozpoczęto od Mszy Świętej w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, którą sprawował o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Podczas homilii Ojciec Rektor, powołując się na nauczanie św. Jana Pawła II, wskazał na ważność zachowania tożsamości polskiej oraz dbania o kulturę i zwyczaje polskie na całym świecie.

Oficjalnego otwarcia Forum Polonijnego, dokonał Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski. Podczas przemówienia podziękował zgromadzonym za przybycie.

– Przed nami na pewno dużo pracy. Dziękuje, że Państwo przyjęliście zaproszenie i tutaj jesteście, to znaczy, że chcecie Państwo pracować nad współpracą pomiędzy Polską a Polonią. To wspaniałe, kiedy profesorowie przyjeżdżają do Polski i dzielą się z nami swoim sukcesem – mówił w auli WSKSiM Stanisław Karczewski.

Marszałek Senatu RP przedstawił również plany dotyczące ośrodków dla repatriantów, które mają powstać w każdym województwie.Jednym z wielu znamienitych gości był Michał Zaleski, Prezydent Torunia, którym podziękował przedstawicielom Polonii za przybycie:

Cieszę się, że przybyła tutaj Polonia z pięciu kontynentów. Dziękujemy za podróż do Polski, do miejsca ukochanego i zauważenia w tej podróży miasta Torunia. Proszę przyjąć życzenia jak najciekawszego spotkania ­­– spotkania z ukochaną Ojczyzną – dziękował Michał Zaleski.

Następnie głos zabrał gospodarz Forum – o. dr Zdzisław Klafka CSsR, który mówił o potrzebie oceny własnego patriotyzmu. Podkreślił rolę spotkania zadając pytanie wszystkim zebranym:

Trzeba nam pytać: Co jest miarą patriotyzmu i polskości?  Dobrze, że chcecie się tutaj Państwo spotykać i zrobić rachunek sumienia z naszego patriotyzmu. Niech to XXII Forum Polonijne będzie owocne dla nas wszystkich, naszą pomocą w zbudowaniu i uczeniu polskości na fundamencie wiary Chrystusowej – zaakcentował Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

Jako ostatni pierwszego dnia Forum głos zabrał kpt. Józef Gawłowicz, który zwrócił uwagę na kwestię Wielkiej Emigracji będącej ruchem emigracyjnym ludności polskiej i potrzebę kultywowania patriotyzmu wśród Polaków.

Wśród prelegentów konferencji znalazł się sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski.

Takie Forum stwarza miejsce do dyskusji i rozmowy, do wymiany poglądów, które przecież mamy różne. Przyjechaliśmy tutaj z różnych stron świata. Mamy różne problemy, z którymi się stykamy. Zupełnie inne, w różnych miejscach świata. Mało jest takich narodów, jak naród Polski, z których tak wielu mieszka poza granicami swojego kraju – podkreślał minister Kwiatkowski.

Uroczystego podsumowania XXII Forum Polonijnego dokonał o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM. Następnie sprawowana była Msza Święta w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

W Forum Polonijnym uczestniczyło ponad 120 delegatów i osób reprezentujących polskie organizacje społeczno-kulturalno-religijne z całego świata.


Obok toruńskiej uczelni oraz Stanisława Karczewskiego współorganizatorami Forum Polonijnego były:
Polskie Stowarzyszenie Morsko–Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.


Patronat medialny nad Forum objęły m.in.
TVP Polonia, TVP Bydgoszcz, Radio Maryja i TV Trwam.