SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.05.2019 Polskie tradycje demokratyczne RODM Toruń

Dnia 10 maja 2019 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zorganizował wykład w Dziennym Domie Senior + w Janikowie.

Prelekcję pt. „Polskie tradycje demokratyczne”wygłosił dr Jan Wiśniewski.


Dzienny Dom Senior + w Janikowie
10 maja 2019 r. godz. 11.30-12.30
facebook