SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.05.2019 Rok 1939 na Pomorzu. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej RODM Toruń

Wybuch II wojny światowej był tematem przewodnim konferencji pt. „Rok 1939 na Pomorzu. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej”. Odbyła się ona 16 maja 2019 roku w Golubiu-Dobrzyniu.

Konferencję otworzył dr Jan Wiśniewski – koordynator RODM - który przybliżył polityczną i militarną sytuację Polski w przededniu i na początku wojny. Następnie dr Izabela Mazanowska z bydgoskiej delegatury IPN omówiła kwestię Zbrodni Pomorskiej. Konferencję zamknął Krzysztof Drażba, naczelnik Biura Edukacji w gdańskim oddziale IPN, który przedstawił ofertę edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej. Na konferencji licznie reprezentowane były władze samorządowe na czele ze Starostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Franciszkiem Gutowskim, Wicestarostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Danutą Malecką oraz Zastępcą Burmistrza Golubia-Dobrzynia Różą Kopaczewską.W konferencji wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, a także jednostek kulturalnych i oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, a szczególnie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Na konferencji stawiła się licznie również młodzież szkolna wraz z nauczycielami z ZS w Gałczewie i Golubiu-Dobrzyniu.


Organizatorami konferencji były
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Miasto Golub-Dobrzyń,
zaś partnerami wydarzenia: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku, Delegatura w BydgoszczyProgram konferencji


9.45-10.00 – Rejestracja Uczestników
10.00 – Otwarcie konferencji
10.15 – „A więc wojna!” Polityczna i militarna sytuacja Polski w początkowym okresie II wojny Światowej – dr Jan Wiśniewski (koordynator RODM Toruń/WSKSiM)
10.40 – Zbrodnia Pomorska 1939 - dr Izabela Mazanowska (Delegatura IPN w Bydgoszczy)
11.05 – Historia i upamiętnienie z perspektywy „Małej Ojczyzny”. Działania Instytutu Pamięci Narodowej na poziomie lokalnym na przykładzie gdańskiego Oddziału IPN – prof. dr hab. Mirosław Golon (Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku)
11.30 – Zakończenie konferencjifacebook