SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.05.2019 NATO w polskiej perspektywie 1989-2019 RODM Toruń

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych pt. „NATO w polskiej perspektywie 1989-2019".

Książka powstała z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do NATO. Jest podzielona na dwie części: pierwsza dotyczy drogi Polski do NATO, obejmując okres od początku transformacji
systemowej w 1989 r. do chwili akcesji w 1999 r.; druga zaś poświęcona jest okresowi poakcesyjnemu.

Jej treść znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/r.kupiecki_2019-wersja_elektroniczn

Aby dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców, książka została przygotowana także w języku angielskim pt. „Poland and NATO after the cold war" :
https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/poland-and-nato-after-the-cold-war_

Książka jest kontynuacją i rozwinięciem publikacji z 2016 r. pt. „Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego" :
https://www.msz.gov.pl/resource/99ad1565-6b31-43fb-a930-e3aef272c42c:JCR

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią i poszerzenia wiedzy z zakresu polskiej polityki bezpieczeństwa.facebook