SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.05.2019 Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wykład doktora Jana Wiśniewskiego "Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski"

Jednym z największych zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku jest terroryzm, który wywołuje psychozę strachu i zaniepokojenie mieszkańców całego świata. Do niedawna ta forma przemocy przybierała postać zamachów bombowych, porywania zakładników czy uprowadzeń dla okupu. Niestety, w ostatnich latach gwałtowny rozwój nowych technologii stał się czynnikiem, powodującym powstanie nowego zagrożenia – cyberterroryzmu.
facebook