SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.05.2019 Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował studiu telewizyjnym Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu warsztaty "Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej", które poprowadził magister Bartłomiej Olchowik.

Kreatywność można określić jako proces generowania pomysłów dla rozwiązania konkretnego problemu. Jest ona nie tylko niezbędna dla powstawania innowacji, ale można nawet powiedzieć, że zapoczątkowuje cały proces twórczy. Dotyczy wszelkich dziedzin życia - od gospodarki po sztukę - i bez wątpienia można dostrzec w Polsce wielki postęp w tej materii. Czy jednak dostatecznie o tym informujemy? Poza tym jak należy to umiejętnie robić, zwłaszcza wykorzystując współczesne techniki medialne?. Na te i inne pytanie odpowiadały warsztaty RODM w Toruniu.
facebook