SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.06.2019 Konferencja „Prawa człowieka w Europie. 15 lat Polski w UE” RODM Toruń

Rok 2019 obfituje w ważne rocznice historyczne. Właśnie mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki Papieża-Polaka do Ojczyzny oraz tyle samo od pierwszych wyborów powszechnych do Parlamentu Europejskie. Dla polskiej transformacji ustrojowej niezwykle ważny był dzień 4 czerwca 1989 r. mija właśnie 30 lat od pierwszych, częściowo demokratycznych wyborów, w których to władza komunistyczny poniosła klęskę, a nasz kraj wszedł na drogę demokratycznych zmian.

Z tej okoliczności, w auli Zespołu Szkół w Mogilnie, przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu, zorganizowano konferencję pt.: „Prawa człowieka w Europie. 15 lat Polski w UE”.Z pierwszym wykładem wystąpił dr Piotr Sadowski, reprezentujący Katedrę Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem wystąpienia było: „Prawo do wolnych wyborów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Zaprezentował on prezentację strasburskiego standardu dotyczącego prawa do wolnych wyborów, który jest następstwem orzecznictwa Trybunału oraz istniejącej do 1 listopada 1998 r. Europejskiej Komisji Praw Człowieka (Komisja, EKPC).

Drugą prelekcję wygłosił zaś dr Krystian Chołaszczyński, Zastępca Koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Skupił się on na kwestii: „Eurowybory - symbol europejskiej demokracji i przyszłej integracji”. Czerwiec to dla Europy wyjątkowy okres. Z jednej strony, dziesięcioletnie doświadczenie transformacji ustrojowej w Polsce, postanowienia Okrągłego Stołu oraz pierwsze częściowo wolne wybory z 4 czerwca 1989 r. ukazały, że władza dzierżona przez komunistyczną partię nie ma społecznej legitymacji. Fakt, że to właśnie nasz kraj, przecierał szlaki, okazało się być wzorem dla całego bloku wschodniego. Krótko później Żelazna Kurtyna opadła, a wschodni model integracji – czego symbolem był Układ Warszawski i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – przeszedł ostatecznie do historii. Z drugiej strony, w czerwcu 1979 r. – czterdzieści lat temu – odbyły się pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego. Liderzy jednoczącej się wtedy na zachodzie Europy zdali sobie sprawę, że skuteczność projektu zjednoczeniowego jest zależna od poparcia i głosu obywateli. Dziś Polska jest państwem demokratycznym i członkiem Unii Europejskiej, która znajduje się w przededniu zmian instytucjonalnych. W przyszłości rola Parlamentu Europejskiego ma być kluczowa, a głos obywatela niezbędny do funkcjonowania całej organizacji międzynarodowej.Po tych dwóch interesujących wystąpieniach, z konkluzjami wystąpił Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, dr Jan Wiśniewski. Odniósł się on do Polskich osiągnięć społeczno-ekonomicznych po wstąpieniu Polski do UE. Zaznaczył szczególnie kwestie rozwoju gospodarczego oraz poszanowania przez państwo polskie kwestii praw obywatelskich.

Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt.: „Demokracja oczami młodego pokolenia”.facebook