SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.06.2019 Cykl wykładów w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu RODM Toruń

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu dnia 5 czerwca 2019 r. zorganizował cykl wykładów dla młodzieży uczęszczającej do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.


Pierwszą prelekcję poprowadził dr Krystian Chołaszczyński, który omówił kwestie przemian ustrojowych w Polsce w 1989 r. oraz jak istotny wpływ miały te wydarzenia na upadek komunizmu w bloku wschodnim, zdominowanym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Młodzież mogła się dowiedzieć o tym, jak bardzo oddolny ruch się kształtował, jak reagowała ówczesna władza na protesty, oraz jak doszło do pierwszych częściowo wolnych wyborów, których 30. rocznicę świętowano zaledwie dzień wcześniej w całym kraju. Zaciekawienie wzbudził fakt, że pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, w bloku wschodnim krzyczano: „Nie ma wolności bez Solidarności” oraz to, że Polska stanowiła wzór demokratycznych i pokojowych przemian, w innych państwach.


Drugi wykład był autorstwa dra Jana Wiśniewskiego, który skupił się na temacie: „NATO. Na straży bezpieczeństwa Polski i Europy”. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie i w Syrii skłaniają do refleksji nad bezpieczeństwem Polski, jako pełnoprawnego członka największego obecnie sojuszu polityczno-militarnego – Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Od czasów "zimnej wojny " Sojusz przeszedł daleko idącą ewolucję. Wyrazem dostosowania NATO do współczesnych zagrożeń występujących w strategicznym środowisku bezpieczeństwa było podejmowanie operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 5. Niemniej należy pamiętać, iż zasadnicza rola NATO polega na kolektywnej obronie członków organizacji. Szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku podkreślił szczególne znaczenie tzw. "flanki wschodniej" NATO. Oprócz zagrożeń związanych z działaniami takich państw jak Rosja, NATO zwraca uwagę na aspekty cyberbezpieczeństwa - szczególnie po ataku na Estonię w 2007 r. - a także zagrożenie ze strony organizacji terrorystycznych.


Wykład odbył się 5 czerwca 2019
w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.


facebook