SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.06.2019 NATO. Na straży biezpieczeństwa Polski i Europy RODM Toruń

W II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu miała miejsce prelekcja autorstwa dra Jana Wiśniewskiego, Koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Poświęcona była kwestii Paktu Północnoatlantyckiego NATO, jako gwaranta bezpieczeństwa Polski i Europy.

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie i w Syrii skłaniają do refleksji nad bezpieczeństwem Polski, jako pełnoprawnego członka największego obecnie sojuszu polityczno-militarnego – Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Od czasów "zimnej wojny " Sojusz przeszedł daleko idącą ewolucję. Wyrazem dostosowania NATO do współczesnych zagrożeń występujących w strategicznym środowisku bezpieczeństwa było podejmowanie operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 5. Niemniej należy pamiętać, iż zasadnicza rola NATO polega na kolektywnej obronie członków organizacji. Szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku podkreślił szczególne znaczenie tzw. "flanki wschodniej" NATO. Oprócz zagrożeń związanych z działaniami takich państw jak Rosja, NATO zwraca uwagę na aspekty cyberbezpieczeństwa - szczególnie po ataku na Estonię w 2007 r. - a także zagrożenie ze strony organizacji terrorystycznych.


Wykład odbył się 5 czerwca 2019
w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.
facebook