SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.07.2019 Wykłady pt. Polska i Polacy w II wojnie światowej RODM Toruń

Dnia 12.07.2019 r. koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, dr Jan Wiśniewski wygłosił dwa wykłady pt. Polska i Polacy w II wojnie światowej.

Zajęcia te były przeprowadzone dla młodzieży polonijnej z Litwy, Ukrainy, Francji i Stanów Zjednoczonych. Działanie było współorganizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Caritas Diecezji Toruńskiej.

Młodzież polonijna była nader zainteresowana tematyką i wyraziła chęć uczestniczenia w kolejnych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.


facebook