SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.07.2019 Warsztaty pt. Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej RODM Toruń

Dnia 12 lipca 2019 r. Pan mgr Bartłomiej Olchowik przeprowadził warsztaty pt. Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej, dla dwóch grup młodzieży.

Zajęcia te były przeprowadzone dla młodzieży polonijnej z Litwy, Ukrainy, Francji i Stanów Zjednoczonych. Działanie było współorganizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Caritas Diecezji Toruńskiej.

Młodzież polonijna była nader zainteresowana tematyką i wyraziła chęć uczestniczenia w kolejnych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.


facebook